Manglende fjernelse af stent

Sygehus får kritik for ikke at have planlagt og sikret fjernelse af stent efter en galdeblæreoperation. Sædvanligvis bør den fjernes 4-8 uger efter operation, men patienten havde den siddende i over et år.

Sagsnummer:

22SFP09

Offentliggørelsesdato:

12. januar 2022

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på i perioden fra den januar 2020 til den 15. januar 2021

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på , , i perioden fra den 7. januar 2020 til den 15. januar 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at stenten ikke blev fjernet på et tidligere tidspunkt 

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 7. januar 2020 fik , 49 år, foretaget en galdeblæreoperation på , .

blev den 11. december 2020 indlagt grundet mavesmerter. Efter en objektiv undersøgelse, blodprøvetagning og CT-skanning blev der påvist en stent i maven, som var blevet anlagt 20. august 2019. Stenten blev fjernet den 15. januar 2021.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der burde have været ordineret og sikret en tid til fjernelse af stent 4-8 uger efter galdeblæreoperationen den 7. januar 2020. I stedet blev udskrevet uden yderligere kontrol.

Det er sædvanlig praksis, at der planlægges fjernelse af stent inden for 4-8 uger efter en galdeblæreoperation. Det er også acceptabelt at øge tidsintervallet til 2-12 uger efter operationen.

Styrelsen kan oplyse, at en stent indsættes, hvis der er tvivl om, hvorvidt der fortsat er sten i galdeblæren. Den anlægges i forbindelse med en kikkertundersøgelse, hvor sten fjernes fra den dybe galdegang med henblik på at forhindre galdesten i på ny at obstruere passagen af galde igennem den dybe galdegang. Herefter planlægges fjernelse af galdeblæren, hvorefter der planlægges fjernelse af stent.

Styrelsen kan videre oplyse, at der kan opstå komplikationer i form af udvidede leverbetingede galdegange og byld i leveren, hvis stenten ikke fjernes rettidigt.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 7. januar 2020 til den 15. januar 2021 på , , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed