Fejl i indgift af hormoninjektioner

Lægeklinik får kritik for at give hormoninjektioner mod for tidlig pubertet direkte i muskelvævet på patienten. Sådanne hormoninjektioner skal gives i underhudslaget (subkutant) og ikke direkte i muskelvævet.

Sagsnummer:

22SFP107

Offentliggørelsesdato:

2. december 2022

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger, Sygepleje

Faggruppe:

Læger, Sygeplejersker

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • (CVR.nr. ), for behandlingen den september 2021, den 1. november 2021 samt den 3. maj 2022.

Det betyder, at behandlingen den 6. september 2021, den 1. november 2021 samt den 3. maj 2022 var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling i , i perioden fra den 6. september 2021 til den 3. maj 2022

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog relevant behandling med hormoninjektioner mod for tidlig pubertet, idet injektionerne medførte bylder og betændelsestilstand i hendes ben.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 6. september 2021 kom 8-årige efter aftale med det børneambulatorium, som hun var tilknyttet, til hormoninjektion mod for tidlig pubertet i . Injektionen blev givet intramuskulært i s højre lår.

Den 1. november 2021 mødte til anden hormoninjektion i . Injektionen blev givet intramuskulært i s venstre lår.

Den 30. december 2021 mødte til tredje hormoninjektion i . Injektionen blev givet subkutant, som er i underhudslaget, i s højre lår.

Den 3. maj 2022 mødte til fjerde hormoninjektion i . Injektionen blev givet intramuskulært i s venstre lår.

Det fremgår af klagen, at hormonindsprøjtningerne ikke blev givet korrekt, idet udviklede bylder og en betændelsestilstand i benene.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere for behandlingen den 6. september 2021, den 1. november 2021 samt den 3. maj 2022.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at ikke modtog en relevant behandling med hormoninjektioner mod for tidlig pubertet den 6. september 2021, den 1. november 2021 samt den 3. maj 2022, idet injektionerne blev givet intramuskulært, hvilket betyder, at injektionerne blev givet direkte i muskelvævet i s lår. Hormoninjektioner mod for tidlig pubertet skal administreres subkutant. Det betyder, at injektionerne skal gives i underhudslaget og ikke direkte i muskelvævet, idet medicinen løbende skal frigives i kroppen. På den baggrund er det styrelsens opfattelse, at hormoninjektionerne ikke blev administreret i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

    Styrelsen kan hertil oplyse, at intramuskulære injektioner sædvanligvis anvendes i forbindelse med administrering af for eksempel stærk smertestillende medicin, idet muskelvævet har en høj blodgennemstrømning, som bevirker, at den indgivne medicin hurtigt fordeles i kroppen.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 6. september 2021, den 1. november 2021 samt den 3. maj 2022 i , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer videre, at der er ikke er grundlag for at kritisere for behandlingen den 30. december 2021.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at hormoninjektionen, som modtog den 30. december 2021 blev administreret på relevant vis, idet injektionen blev givet subkutant og dermed i underhudslaget, hvilket er i overensstemmelse med sædvanlig praksis.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 30. december 2021 i , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed