Manglende kontakt til pårørende ved svær sygdom

Sygehus får kritik for ikke at kontakte politiet for at finde patientens nærmeste pårørende, inden der blev slukket for patientens respirator.

Sagsnummer:

22SFP34

Offentliggørelsesdato:

28. februar 2022

Speciale:

Anæstesiologi/intensiv

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på Intensiv Afdeling i perioden fra den 1. til den 5. marts 2019.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Intensiv Afdeling, , i perioden fra den 1. til den 5. marts 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at de pårørende ikke blev informeret om, at s respirator blev slukket.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 1. marts 2019 blev 38-årige indlagt på Intensiv Afdeling på på grund af kraftig blødning efter knivstik (hæmorargisk shock). Han havde samtidig pådraget sig skader i flere organfunktioner, hvorfor der ikke var flere behandlingstiltag. Behandlingen blev derfor indstillet, og afgik ved døden den 5. marts 2019, efter respiratoren var blevet slukket.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Intensiv Afdeling, for manglende information til de pårørende.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at grundet kraftig blødning efter knivstik samt skader på flere organfunktioner, ikke kunne behandles yderligere, hvorfor behandlingen blev indstillet. Intensiv Afdeling burde have kontaktet familien så tidligt som muligt i behandlingsforløbet, også selv om i en periode ikke havde haft kontakt med sin familie, idet han var alvorligt syg. Når der er tale om en alvorligt syg patient, er det i overensstemmelse med gældende retningslinjer at tage kontakt til patientens pårørende. En ven eller en behandler på et bosted kan ikke være nærmeste pårørende, med mindre alle forsøg på at lokalisere familien har været forgæves.
  • at Intensiv Afdeling på relevant vis havde forsøgt at tage telefonisk kontakt til en lillebror til , men da denne kontakt ikke lykkedes, burde Intensiv Afdeling have taget kontakt til politiet i forhold til at lokalisere yderligere familie. blev behandlet i perioden fra den 1. til den 5. marts 2019, hvorfor det er styrelsens vurdering, at Intensiv Afdeling havde haft tid til at inddrage politiet. På den baggrund forsøgte Intensiv Afdeling ikke på tilstrækkelig vis at komme i kontakt med pårørende til , forinden respiratoren blev slukket.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 1. til den 5. marts 2019 på Intensiv Afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed