Manglende røntgenundersøgelse efter fald på ryggen

Sygehus får kritik for ikke at foretage en røntgenundersøgelse af rygsøjlen på en patient, som var faldet halvanden meter direkte ned på ryggen og oplyste om smerter svarende til den øvre del af ryggen.

Sagsnummer:

22SFP36

Offentliggørelsesdato:

9. marts 2022

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på Skadestuen den 23. september 2021.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Skadestuen, , den 23. september 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke blev behandlet på relevant og tilstrækkelig vis, herunder at hun ikke fik foretaget en røntgenundersøgelse af ryggen.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 23. september 2021 blev 26-årige tilset på Skadestuen, , da hun havde smerter i den øvre del af ryggen efter et fald på halvanden meter, hvor hun var landet på ryggen. Ved den objektive undersøgelse af hendes ryg fandtes der smerter ved tryk på siden af 4. til 6. brysthvirvel, men der var ikke smerter ved tryk på torntappene. Videre fandtes der smerter ved sidebøjning mod venstre, mens der ikke fandtes smerter ved sidebøjning mod højre eller ved bevægelser forover eller bagover, ligesom der ikke fandtes fejlstilling eller misfarvning af ryggen. Det blev vurderet, at der ikke var tegn på brud af ryggen, men at der var tale om muskulære smerter. blev herefter afsluttet på Skadestuen.

Det fremgår af klagen, at efterfølgende fik foretaget en røntgenundersøgelse af sin ryg, og at røntgenundersøgelsen viste et brud på 6. ryghvirvel.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Skadestuen for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der i forbindelse med den objektive undersøgelse af burde være undersøgt for bankeømhed, da en sådan undersøgelse kan biddrage til at diagnosticere en eventuel rygfraktur.
  • at der var grundlag for at mistænke brud på rygsøjlen, idet der var tale om et fald på halvanden meter direkte ned på ryggen, idet selv beskrev smerter, og idet der ved den objektive undersøgelse fandtes smerter omkring området ved 4. til 6. brysthvirvel.
  • at der på baggrund af s symptomer, det beskrevne traume og den objektive undersøgelse burde være foretaget en røntgenundersøgelse af rygsøjlen, idet fald fra højder og efterfølgende rygsmerter bør udløse røntgenundersøgelse med henblik på at udelukke brud. Dertil kommer, at rygsøjlen i brystdelen ligger dybt, hvorfor det kan være svært at skelne mellem muskulære smerter og knoglesmerter ved den kliniske undersøgelse.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 23. september 2021 på Skadestuen, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed