Manglende behandling mod inflammatorisk reaktion

Sygehus får kritik for ikke at have givet anti-inflammatorisk medicin som stikpille i forbindelse med endoskopisk procedure.

Sagsnummer:

22SFP41

Offentliggørelsesdato:

6. april 2022

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på Afdeling den 29. januar 2021.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Afdeling, , den 29. januar 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at operationen ikke blev udført på relevant vis.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

50-årige blev den 29. januar 2021 opereret på Afdeling, , for galdesten. Operationen forløb ukompliceret, og blev sendt hjem samme dag.

Det fremgår af den efterfølgende journal, at kort tid efter blev indlagt grundet opkast og ømhed i maven, som senere blev beskrevet som svær post-ERCP-pankreatitis. Videre fremgår det af det efterfølgende, at var indlagt i nogle måneder efter operationen.

Det fremgår af klagen, at efter operationen blev alvorligt syg og blandt andet fik to blodpropper i maven, væske i lungerne og i maven samt betændelse i maven.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Afdeling, , for ikke at have givet anti-inflammatorisk medicin som stikpille i umiddelbar tilslutning til operationen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at burde have fået anti-inflammatorisk medicin (NSAID-præparat) som stikpille i umiddelbar tilslutning til operationen, idet det er alment anerkendt, at det nedsætter risikoen for post-ERCP-pankreatitis. Det var derfor ikke i overensstemmelse med sædvanlig praksis, at ikke blev behandlet hermed.

Styrelsen kan oplyse, at post-ERCP-pankreatitis er en inflammatorisk (betændelseslignende) reaktion i bugspytkirtlen efter en ERCP-procedure (endoskopisk procedure, dvs. kikkertundersøgelse). Det er uklart, hvad der præcis er den udløsende årsag, men det kan være en reaktion på indførelsen af kateter i galdevejene, som har en kort fælles kanal med bugspytkirtlens udførselsgang. Ved indførelsen kan der opstå en irritation af bugspytkirtlen, som kan igangsætte en inflammatorisk kædereaktion, betegnet pankreatitis. Reaktionen betegnes som svær, hvis blodprøverne viser kraftig inflammatorisk reaktion og påvirkning af andre organer.

Styrelsen kan videre oplyse, at post-ERCP-pankreatitis spænder fra helt milde tilfælde, som hurtigt går over af sig selv, til sjældnere forekommende tilfælde med alvorlige symptomer, organpåvirkning, komplikationer og senfølger. 

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling, , for den øvrige behandling. 

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at operationsproceduren var i overensstemmelse med sædvanlig praksis, idet der ved operationen blev ført et endoskop til tolvfingertarmen, og via dette blev der ført et kateter op i galdevejene gennem den lukkemuskel, hvor galdevejene udmunder. Der blev herefter foretaget en opskæring af lukkemusklen, og derefter blev kateteret indført. Galdestenen blev derpå fundet ved en kontrastundersøgelse og trukket ud. Denne procedure er en endoskopisk procedure (kikkertundersøgelse), som er anerkendt til fjernelse af sten i de dybe galdeveje.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 29. januar 2021 på Afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed