Manglende orientering omkring vaccineindhold

Lægeklinik får kritik for manglende orientering i anbefalinger om vaccines indhold inden vaccinen blev givet og for dermed at give den forkerte vaccine.

Sagsnummer:

22SFP42

Offentliggørelsesdato:

7. april 2022

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  •  Lægerne for behandlingen den 30. juni 2021.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Lægerne , den 30. juni 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog rette vaccine.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 30. juni 2021 var 5 måneder gamle til konsultation hos Lægerne med henblik på at få 5-månedersvaccination Pentavac-vaccinen i henhold til børnevaccinationsprogrammet, hvilket er vaccinen mod difteri, tetanus, kighoste og polio samt Haemophilus influenzae type b-infektioner. Ved vaccinationen fik administreret vaccine mod MFR, hvilket er vaccinen mod mæslinger, fåresyg og røde hunde.

Det fremgår af klagen, at Lægerne ikke vidste hvilken vaccine, der blev givet.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Lægerne for behandlingen den 30. juni.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at det ikke var i overensstemmelse med praksis, at fik administreret vaccine mod MFR i en alder af 5 måneder den 30. juni 2021. Styrelsen kan oplyse, at børnevaccinationsprogrammet omfatter Pentavac ved 3, 5 og 12-måneders-alderen. Derudover kan styrelsen oplyse, at vaccinen MFR administreres ved 15 måneder og 4 år, herunder at vaccinen kan administreres fra 12-måneders-alderen og i særlige tilfælde ned til 6-måneders-alderen. Idet var 5 måneder på vaccinationstidspunktet, burde Lægerne have administreret vaccinen Pentavac i stedet for MFR-vaccinen.  

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 30. juni 2021 ved Lægerne , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed