Leukæmipatient ikke sikret med blodplader

Sygehus får kritik for, at en leukæmipatient ikke blev sikret med blodplader i forbindelse med bronkoskopiundersøgelse. Leukæmipatienter skal i det hele tages sikres med blodplader forud for indgreb.

Sagsnummer:

22SFP53

Offentliggørelsesdato:

11. maj 2022

Speciale:

Blodsygdomme (hæmatologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på Hæmatologisk Afdeling og Lungemedicinsk Afdeling den 10. august 2021.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Hæmatologisk Afdeling og Lungemedicinsk Afdeling, , den 10. august 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at der ikke blev givet relevant blodpladetransfusion forud for en bronkoskopi.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

på 44 år, som havde akut leukæmi, blev den 10. august 2021 af Hæmatologisk Afdeling henvist til en bronkoskopi (kikkertundersøgelse) med biopsi af lunge på Lungemedicinsk Afdeling, .

På Hæmatologisk Afdeling fik han forud for undersøgelsen én portion blodpladetransfusion. Herefter fik han på Lungemedicinsk Afdeling foretaget en bronkoskopi, hvor der ikke blev givet yderligere blodpladetransfusion inden undersøgelsen. Efter undersøgelsen havde mange blodsprængninger i ansigtet og i øjnene på grund af hoste.

Det fremgår af klagen, at efter undersøgelsen havde mange følger på grund af for lille dosis blodpladetransfusion, da han burde have fået mere end én portion forud for bronkoskopiundersøgelsen.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Hæmatologisk Afdeling og Lungemedicinsk Afdeling, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der på Hæmatologisk Afdeling burde være kontrolleret blodpladetal (trombocyttal) forud for bronkoskopien, som ifølge gældende retningslinjer skulle være over 50 mia/l, før en bronkoskopi kunne gennemføres. s blodpladetal viste 12 mia/l. Der burde således være givet blodpladetransfusion, indtil blodpladetallet kom over 50 mia/l. Patienter med akut leukæmi har risiko for livstruende blødning. Derfor er retningslinjen for understøttende behandling med blodpladetransfusion til patienter med akut leukæmi blodpladetransfusion ved blodpladetal under 15 mia/l samt ved blødning.
  • at der på Lungemedicinsk Afdeling ved tjekliste for sikker kirurgi burde være sikret, at blodpladetallet var over 50 mia/l, inden bronkoskopien kunne gennemføres sundhedsfagligt forsvarligt.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 10. august 2021 på Hæmatologisk Afdeling og Lungemedicinsk Afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed