Oversete kæbeledsforandringer hos barn

Tandpleje får kritik for at have overset forandringer i kæbeleddet ved røntgenundersøgelse samt utilstrækkelig undersøgelse.

Sagsnummer:

22SFP56

Offentliggørelsesdato:

7. juni 2022

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • Tandplejen i Kommune for behandlingen den 27. januar og den 28. februar 2020.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Tandplejen i Kommune den 27. januar og den 28. februar 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at undersøgelsen af var utilstrækkelig, herunder at forandringer i kæbeleddet ikke blev opdaget.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 27. januar og den 28. februar 2020 var 11-årige til undersøgelse hos Tandplejen i Kommune, hvor der blev foretaget en klinisk undersøgelse samt taget røntgenbilleder.

har til sagen anført, at forud for undersøgelserne havde haft kæbesmerter og at der ved undersøgelserne var forandringer i kæbeleddet, hvilket burde have været opdaget.

BEGRUNDELSE 

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Tandplejen i Kommune for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at den kliniske undersøgelse vurderes som uspecifik og mangelfuld med hensyn til vurderingen af kæbeled og tyggemuskler. Der burde have været foretaget en grundigere subjektiv undersøgelse ved at udspørge forælder og om karakteren af smerterne, smertedebut, familiær sygehistorie, hovedpine, tænderskæren, neglebid mm., hvorefter der burde have været foretaget en objektiv undersøgelse hvor kæbebevægelsen vurderes, såsom begrænsninger i gabeevne og bevægelser af underkæben fra side til side. Derudover om der var tegn på knæklyde i kæbeleddet og muskelsmerter ved gabning, ligesom samtlige tyggemuskler burde have været mærket efter samt ledkapslen i begge sider
  • at beskrivelsen af OPG-røntgenbilledet taget den 28. februar 2020 var mangelfuld, da det ikke blev beskrevet, at der var tydelige knogleforandringer af ledhovedet i venstre side af kæben i modsætning til højre sides ledhoved, som ses intakt på røntgenbilledet.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 27. januar og den 28. februar 2020 hos Tandplejen i Kommune, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed