Forsinket udredning for kræft

Hospital får kritik for at udskyde planlagt operation flere gange, hvor der ikke var diagnostisk afklaring af en knudes karakter.

Sagsnummer:

22SFP70

Offentliggørelsesdato:

8. august 2022

Speciale:

Ortopædkirurgi, Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på afdeling for Ortopædkirurgi i perioden fra den 7. september til den 22. december 2021.

Der gives ikke kritik til:

  • , for behandlingen på afdeling for Ortopædkirurgi og Radiologisk Afdeling i perioden fra den 21. juni til den 14. juli 2021.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på afdelingen for Ortopædkirurgi og Radiologisk Afdeling, , i perioden fra den 21. juni til den 22. december 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at det ikke var relevant at afstå fra at tage en vævsprøve den 8. juli 2021, og at en vævsprøve burde have været taget på et tidligere tidspunkt end den 17. december 2021.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 21. juni 2021 blev 57-årige , der var kendt med kræft i knoglemarven (myelomatose) henvist til afdelingen for Ortopædkirurgi, , fra hæmatologisk regi for at få taget en vævsprøve grundet resultatet af en MR-scanning, der påviste tegn på sygelige forandringer i venstre knæhase.

Den 23. juni 2021 blev der afholdt en multidisciplinær teamkonference (MDT), hvor s sygehistorie blev gennemgået og tidligere MR-scanningsbilleder blev gennemset. Det blev vurderet at indkalde til yderligere undersøgelse.

Den 8. juli 2021 var til konsultation i ambulatoriet, hvor han fik foretaget en objektiv undersøgelse og en ultralydsscanning af venstre knæhase på Radiologisk Afdeling. Det blev i samråd med afdeling for Ortopædkirurgi vurderet at afstå fra at tage en vævsprøve.

Dagen efter blev telefonisk oplyst om resultatet af ultralydsscanningen, og at den videre behandling ville blive drøftet.

Den 14. juli 2021 var i telefonisk kontakt med afdelingen, hvor han blev tilbudt en operation i venstre knæhase med henblik på at fjerne så meget af knuden så muligt.

Den 7. september 2021 var i telefonisk kontakt med afdelingen, som aflyste den planlagte operation den 16. september 2021.

Den 29. september 2021 var i telefonisk kontakt med afdelingen, som aflyste den planlagte operation. Det blev oplyst, at der på ingen måde var mistanke om noget ondartet.

Den 16. november 2021 blev der sendt et brev til om, at den planlagte operation den 25. november 2021 blev udskudt til den 16. december 2021.

Den 16. december 2021 fik foretaget operationen, hvor han fik fjernet en del af knuden, som blev sendt til yderligere undersøgelse. Den 22. december 2021 var i telefonisk kontakt med afdelingen, hvor han blev oplyst om svaret på undersøgelsen af vævsprøven, der påviste ondartede forandringer. Oplysningen blev desuden videreformidlet til hæmatologisk regi.

Det fremgår af klagen, at i forbindelse med udsættelse af operationen blev oplyst om, at der var taget en vævsprøve, og at han blev forsikret om, at knuden ikke var ondartet.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere afdeling for Ortopædkirurgi og Radiologisk Afdeling, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der den 23. juni 2021 på baggrund af en henvisning modtaget den 21. juni 2021 blev afholdt en multidisciplinær teamkonference, hvor det relevant blev vurderet at indkalde til yderligere undersøgelse
  • at den 8. juli 2021 fik foretaget en objektiv undersøgelse, hvor han fremstod med en lille knude på omkring 1 cm i venstre knæhase, som gav jagende smerter og føleforstyrrelser ned i foden samt smerteforværring ved tryk i knæhasen. Videre blev der foretaget en ultralydsscanning af venstre knæhase, hvor knuden blev genfundet, og det blev, henset til knudens størrelse og beliggenhed tæt på en nerve, relevant vurderet at afstå fra at tage en vævsprøve.
  • at den 14. juli 2021 relevant blev henvist til at få foretaget en operation i venstre knæhase med henblik på at fjerne så meget af knuden så muligt, da der ikke var en diagnostisk afklaring af knudens karakter, herunder om den var godartet eller ondartet.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 21. juni til den 14. juli 2021 på afdeling for Ortopædkirurgi og Radiologisk Afdeling, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer imidlertid, at der er grundlag for at kritisere afdeling for Ortopædkirurgi, , for aflysningen af planlagte operationer.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at det, henset til at der ikke var en diagnostisk afklaring af knudens karakter, ikke var sundhedsfagligt forsvarligt at udskyde operationen til den 16. december 2021, hvor der blev taget en vævsprøve, som den 22. december 2021 påviste kræft. På baggrund heraf blev s udredningsforløb og efterfølgende målrettede behandling unødigt forsinket.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 7. september til den 22. december 2021 på afdeling for Ortopædkirurgi, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed