Mangelfuld behandling af højtryksinjektionsskade

Sygehus får kritik for ikke at overflytte en patient med højtryksinjektionsskade på sin finger til et sygehus med en højt specialiseret funktion i overensstemmelse med specialeplanen på området.

Sagsnummer:

22SFP93

Offentliggørelsesdato:

11. oktober 2022

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • Akutafdelingen, , for behandlingen den 29. juni 2022.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutafdelingen, , den 29. juni 2022.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at der ikke blev foretaget en rensning af såret på højre pegefinger i tilstrækkelig tid.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 29. juni 2022 kl. 00.54 blev på 42 år tilset på Akutafdelingen, , idet han på sit arbejde om morgenen dagen forinden havde fået et sår på sin højre pegefinger ved, at en slange med højtrykssmørefedt til maskiner havde revet sig løs og skudt en stråle ind på fingeren. Efterfølgende havde han fået tiltagende smerter i fingeren og kunne ved konsultationen ikke holde den under hjertehøjde.

Der blev taget røntgenbilleder, der ikke viste frakturer og foretaget en objektiv undersøgelse, der viste hævelse og rødme fra fingerens mellemled til fingerspidsen. Der var et indgangssår på bøjesiden af fingeren lige over mellemleddet.

Det blev vurderet, at skulle vurderes af en håndkirurg på morgenkonference. Han blev sat i behandling med antibiotika, smertedækket og sendt hjem med oplysning om, at han ville blive ringet op den følgende morgen. 

Fingeren blev senere amputeret under knoen.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Akutafdelingen, , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at burde have været overflyttet til behandling på et sygehus med en højtspecialiseret funktion akut om natten, da han klinisk fremstod med en højtryksinjektionsskade. Det fremgår således af Sundhedsstyrelsens specialevejledning for ortopædisk kirurgi af 2. juli 2020 vedrørende højtspecialiserede funktioner og håndkirurgi, at behandlingen ved højtryksinjektioner med vævstoksiske materialer er højtspecialiseret og centraliseret ved Aarhus Universitetshospital, OUH Odense Universitetshospital og Rigshospitalet.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 29. juni 2022 på Akutafdelingen, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed