Relevante udredningstiltag inden kræftdiagnose

Lægeklinik får ikke kritik for et langt forløb forud for diagnose med bugspytkirtelkræft, idet der løbende blev foretaget relevante udredningstiltag, og idet kræftformen er svær at diagnosticere, da symptomerne opstår sent i forløbet.

Sagsnummer:

23SFP08

Offentliggørelsesdato:

24. januar 2023

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

 • (CVR.nr.: ) for behandlingen.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos i perioden fra den 20. april 2021 til den 13. februar 2022.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke på relevant og tilstrækkelig vis blev udredt for sine symptomer, herunder at ultralydsscanningen i februar 2022 burde have været fremrykket
 • at ikke blev relevant behandlet for sin kvalme.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 20. april 2021 kontaktede 84-årige telefonisk , idet hun havde været tiltagende forstoppet, hvorfor hun var bekymret for, om hun havde tarmkræft. var i 2017 blevet diagnosticeret med tyktarmskræft, og havde fået fjernet en del af sin tyktarm. Det blev aftalt, at skulle komme ind til en opfølgende konsultation.

Den 26. maj 2021 mødte til en opfølgende konsultation ved . Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, og hun fremstod ved konsultationen i almen god tilstand. Der blev ved konsultationen foretaget en undersøgelse af hendes endetarm, hvor der ikke blev fundet svulster. Idet var tiltagende forstoppet og havde oplevet afføringsændringer, blev hun henvist til en kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi).

Den 29. september 2021 mødte til årskontrol for sine åreforkalkninger ved . Hun oplyste, at hun var præget af mavesmerter, men følte sig i øvrigt ikke syg og havde ikke problemer med opkastninger, men oplevede at være appetitløs. havde et par dage forinden fået foretaget blodprøver, som viste, at hendes basisk fosfatase-niveau (enzym som findes i celler i leveren og galdevejene) var steget til 140. På baggrund af hendes symptomer og det stigende basisk fosfatase-niveau blev henvist til en ultralydsscanning af maven.

Den 22. december 2021 kontaktede telefonisk , idet hun var præget af mavesmerter, vægttab, manglende appetit, kvalme og tynde afføringer. Det blev aftalt, at hun skulle komme ind til en fysisk konsultation. kom derfor om eftermiddagen ind til en fysisk konsultation ved . oplyste, at hun havde oplevet et utilsigtet vægttab på seks til syv kg. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse af hendes mave samt taget en blodprøve. Der blev herefter sendt en henvisning til videre udredning i et pakkeforløb.

Den 11. januar 2022 kontaktede telefonisk , idet hun fortsat havde mavesmerter og havde oplevet et større vægttab. havde fået foretaget en kikkertundersøgelse af spiserøret (gastrokopi), som viste let betændelse i slimhinden i mavesækken. Der blev sendt en henvisning til en CT-scanning af maven grundet en bekymring for kræft.

fik den 18. januar 2022 svar på en CT-scanning af maven, som viste formodet kræft i bugspytkirtlen med spredning til leveren, hvorfor hun blev henvist til et mave-tarmkirurgisk pakkeforløb for en videre behandling.

Den 21. januar 2022 kontaktede s svigerdatter telefonisk lægehuset, idet havde været plaget af opkastninger i et par dage. Det blev anbefalet, at de indledningsvist skulle forsøge at prøve kvalmestillende fra håndkøb og se tiden an. Senere på dagen var der hjemmebesøg ved , hvor det blev vurderet, at hun skulle have ordineret præparatet Metoclopramide mod kvalmen.

Den 24. januar 2022 kontaktede s svigerdatter telefonisk , idet s tilstand var blevet hastigt forværret. Idet svigerdatteren ikke vidste, om ønskede indlæggelse, blev det aftalt, at lægehuset ville kontakte hjemmesygeplejersken, som ville kontakte . Senere på dagen mødte s søn i lægehuset og oplyste, at ønskede at blive indlagt på sygehuset, hvorfor der blev sendt en henvisning til akut indlæggelse.

Det fremgår af klagen, at efterfølgende afgik ved døden.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at det var relevant, at det den 20. april 2021 blev aftalt, at skulle komme ind til en opfølgende konsultation, idet hun telefonisk oplyste om, at hun havde været tiltagende forstoppet og var bekymret for, om hun havde tarmkræft
 • at der til konsultationen den 26. maj 2021 på relevant og tilstrækkelig vis blev reageret på s symptomer, idet der til konsultationen blev foretaget en objektiv undersøgelse af hendes mave, ligesom der blev foretaget en undersøgelse af hendes endetarm, hvor der ikke blev fundet svulster. Det var derfor på baggrund af undersøgelserne og s symptomer i form af tiltagende forstoppelse og ændret afføring, relevant, at hun blev henvist til en kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi)
 • at det var relevant og tilstrækkeligt, at den 29. september 2021 blev henvist til en ultralydsscanning af maven, idet hun periodevist havde haft smerter i maven, samt at hun oplevede at være appetitløs, og at hun havde fået foretaget en blodprøve, som viste, at hendes basisk fosfatase-niveau var steget til 140. På baggrund heraf, og idet hun ikke tidligere havde oplyst om mavesmerter, og da hendes symptomer i øvrigt ikke gav anledning til, at hun skulle have været henvist til en akut ultralydsscanning, var det i overensstemmelse med almindelig praksis at henvise hende til en ultralydsscanning af maven

  Styrelsen kan oplyse, at en praktiserende læge, der har afsendt en henvisning til et sygehus, ikke har mulighed for at påvirke visitationsprocessen på sygehuset. Kun i de tilfælde, hvor der tilstøder nye symptomer, eller hvor tilstanden ændrer sig, har en læge mulighed for at sende en ny henvisning.
 • at på relevant og tilstrækkelig vis blev henvist til et pakkeforløb den 22. december 2021, idet hun fortsat var præget af mavesmerter, havde oplevet et større utilsigtet vægttab, havde manglende appetit, kvalme og tynde afføringer

  Styrelsen kan oplyse, at det i henhold til retningslinjen for Region Midtjyllands pakkeforløb, ”Alvorlig sygdom der kunne være kræft”, bør give anledning til mistanke om en alvorlig sygdom, herunder kræft, når der er vedvarende smerter i maven uden forklaring hos midaldrende og ældre patienter. Endvidere vil rygsmerter, madlede, kvalme, træthed og vægttab være med til at bestyrke mistanken, ligesom at skæve blodprøver, fx stigende basisk fosfatase, ligeledes bør skærpe mistanken om en alvorlig tilstand. Hvis en patient har disse symptomer, skal der laves en objektiv undersøgelse, hvilket ved kvinder indebærer en gynækologisk undersøgelse, pakkeblodprøver og, hvis der ikke findes en oplagt årsag, henvisning til en CT-scanning af mave og bryst.

  Styrelsen kan videre oplyse, at det klinisk kan være svært at diagnosticere bugspytkirtelkræft, idet symptomerne opstår meget sent i forløbet, når tumoren har vokset sig stor nok til at trykke på nogle andre organer eller vokser ind i nerver. Nogle patienter oplever ingen smerter, men udvikler gulsot og vægttab, mens andre kan opleve vægttab og mavesmerter, oftest med udstråling til ryggen. En anden indikation for bugspytkirtelkræft er skæve blodprøver, fx en stigning i basisk fosfatase. Mistanken om bugspytkirtelkræft rejses ved billeddiagnostiske undersøgelser i form af en CT-scanning eller en ultralydsscanning af maven.
 • at blev relevant behandlet for sin kvalme den 21. januar 2022, idet det blev anbefalet, at hun indledningsvist skulle forsøge med kvalmestillende medicin fra håndkøb og senere fik ordineret præparatet Metoclopramide mod kvalmen. Styrelsen kan oplyse, at det beror på et lægefagligt skøn, hvilken behandling der gives mod kvalme, herunder om der anbefales håndkøbsmedicin eller ordineres stærkere præparater. Styrelsen finder ikke grundlag for at tilsidesætte s lægefaglige skøn om indledningsvist at anbefale kvalmestillende håndkøbsmedicin og efterfølgende udskrive Metoclopramide mod kvalmen.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 20. april 2021 til den 13. februar 2022 hos , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed