Manglende opfølgning og udredning ved udskrivelse

Ved udskrivelsen burde der være planlagt opfølgning og videre udredning på hjemsygehus, da der ikke var fundet en forklaring på, hvor en blødning i maven kom fra. Det er ikke gældende praksis, at patienter selv skal sikre videre udredning.

Sagsnummer:

23SFP102

Offentliggørelsesdato:

7. november 2023

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • Hospital A, for behandlingen på Kirurgisk Afdeling den 26. juni 2022.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Klagen

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling på Kirurgisk Afdeling, Hospital A, i perioden fra den 22. juni 2022 til den 26. juni 2022.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er, at:

  • undersøgelser og udredning for mavesmerter var utilstrækkelig.

Sagsfremstilling

Vi har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

████ på 76 år var kendt med diabetes, tidligere blodpropper i hjernen og forhøjet blodtryk. Han var i blodfortyndende behandling.

Han ankom den 22. juni 2022 med ambulance til Hospital A på grund af pludselig indsættende mavesmerter, som gav mistanke om bristet legemspulsåre. Ved ankomsten var ████ akut påvirket, bleg, varm og svedende. Han fik smertestillende medicin, og ved en objektiv undersøgelse var maven meget øm. Der blev målt blodtryk, puls, temperatur og iltmætning i blodet. En hjerteundersøgelse (EKG) viste normale forhold, og en CT-skanning af maven viste en stor blodansamling og væske i maven. ████ blev flyttet til Kirurgisk Afdeling. Det blev overvejet at overflytte ham til hans hjemsygehus.

På Kirurgisk Afdeling blev der planlagt en kikkertundersøgelse af maven, og den blodfortyndende behandling blev stoppet. Der var mistanke om en tumor i maven. Der blev bestilt blodprøver for at klarlægge, om der var lav blodprocent. Han havde stabile luftveje, vejrtrækning og stabilt kredsløb og hjerte. Der blev konfereret med et andet sygehus, som også anbefalede en kikkertundersøgelse/operation af maven.

Kikkertundersøgelsen blev udført akut og viste store mængder gammelt blod i maven, men ingen pågående blødning. Ved en kikkertoperation blev det størknede blod skyllet og suget væk, og der blev lagt et dræn. Blødningskilden blev ikke fundet, og der var ingen mistanke om en tumor. Den blodfortyndende behandling blev startet igen, og der blev bestilt nye blodprøver for blodprocent og blodstørkningsstatus, og ████ skulle observeres tæt for eventuel blødning igen.

Den 23. juni 2022 var ████s blodprocent stabil, og han havde ingen smerter i maven. Han blev fortsat observeret for indre blødning. Senere på dagen faldt blodprocenten, men den almene tilstand bedredes. Han fik kvalmestillende og måtte kun få tyndtflydende føde. Der blev taget nye blodprøver, og han skulle begynde mobilisering. Blodstørkningsstatus var stabil, men infektionstallene var begyndt at stige, og der blev startet antibiotikabehandling.

Den 24. juni 2022 var ████ i bedring. Drænene blev fjernet, og der blev bestilt nye blodprøver. Der skulle den efterfølgende dag tages beslutning om overflytning til hjemsygehus.

Den 25. juni 2022 fremstod ████ upåvirket og stabil. Infektionstallet var faldet, og behandlingen med antibiotika blev stoppet. Der blev bestilt fysioterapi til genoptræning, og der blev holdt øje med væske- og infektionstal. Blodprocenten var stabil.

Den 26. juni 2022 blev ████ udskrevet, og ved tilbagefald skulle han til sit hjemsygehus.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Vi tager ved vores vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved vores praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Vi har således ved vores afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere Kirurgisk Afdeling, Hospital A, for behandlingen i forbindelse med udskrivelsen den 26. juni 2022.

Vi har lagt vægt på, at:

  • der ved udskrivelsen burde være planlagt opfølgning og videre udredning på ████s hjemsygehus, da der ikke under indlæggelsen var fundet en forklaring på, hvor blødningen i ████s mave kom fra, og da en CT-skanning havde rejst en lille mistanke om en tumor. Det er ikke gældende praksis, at patienter selv skal sikre videre udredning.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Kirurgisk Afdeling, Hospital A for behandlingen af det akutte forløb i perioden den 22. juni 2022 til den 26. juni 2022.

Vi har lagt vægt på, at:

  • ████ blev tilstrækkelig undersøgt og behandlet med relevante udredningstiltag. Dette skyldes, at hans blodfortyndende medicin blev sat på pause, og der blev akut foretaget en kikkertoperation, hvor der blev fjernet en blodansamling, skyllet blod væk og lagt et dræn. Der blev ved operationen ikke fundet en forklaring på, hvor blodet, som var stoppet med at bløde, kom fra. Der blev efter operationen relevant holdt øje med ████s blodprocent og blodets størkning, og han blev tæt observeret for det tilfælde, at det skulle begynde at bløde igen.
  • det var relevant ikke at fortsætte kikkertoperationen og udvide den til en åbning af bughulen for at finde blødningskilden, da blødningen var stoppet, og da der var mistanke om, at forklaringen på blødningen var manglende størkning af blodet.
  • der ikke var behandlingskrævende hensyn, der begrundede, at ████ skulle overflyttes til sit hjemsygehus. Ved udskrivningen den 26. juni 2022 vurderes ████ udskrivningsklar og havde derfor ikke behov for yderligere indlæggelse.

Vi finder på den baggrund, at den behandling, som ████ modtog den 26. juni 2022 på Kirurgisk Afdeling, Hospital A, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Regler

Vi har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed