Relevant behandling på trods af benlængdeforskel

Sygehus får ikke kritik for behandling og udredning på trods af benlængdeforskel hos patient efter en operation med isættelse af en hofteledsprotese.

Sagsnummer:

23SFP106

Offentliggørelsesdato:

7. november 2023

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • Hospital A, for behandlingen på Ortopædkirurgisk Afdeling.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Klagen

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling på Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospital A, den 8. og 9. februar 2023.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er, at:

  • hofteoperationen ikke blev foretaget på relevant vis, idet ████ forsat har benlængdeforskel.

Sagsfremstilling

Vi har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

████ på 42 år blev den 8. februar 2023 opereret på Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospital A. Han fik ved en operation isat en hofteledsprotese i højre hofte. Hans benlængdeforskel var forud for operationen målt til 1½-2 cm, hvor højre ben var kortest. Der blev givet forebyggende medicin for betændelse og blødning. Skruerne fra en tidligere operation med opretning af ledskålen blev fjernet fra hoftekammen. Der blev planlagt mobilisering og en røntgenkontrol.

Den 9. februar 2023 blev ████ udskrevet, da han var velbefindende og mobiliseret. Der blev udfærdiget en genoptræningsplan. En røntgenundersøgelse af højre hofte viste en velplaceret protese.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospital A, at det ikke drejede sig om en standard hofteproteseoperation, men en kompliceret rekonstruktion, da ████ tidligere havde fået foretaget en operation af lårbenet samt hoften. Efter operationen var der en beskeden benlængdeforskel, som klinisk og radiologisk blev udmålt til cirka 1 cm.

Det fremgår af journalen, at ████s benlængdeforskel efterfølgende radiologisk blev målt til cirka 1 cm, hvor venstre ben var kortest. 

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Vi tager ved vores vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved vores praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Vi har således ved vores afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospital A, for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • operationen med isættelse af en hofteledsprotese blev foretaget på relevant vis, idet operationen blev foretaget i overensstemmelse med den sædvanligt anerkendte fremgangsmåde for denne operationstype. Ved operationen blev ledskålen og lårbenet klargjort til protesekomponenter. Der blev med prøveprotesekomponenter og de endelige protesekomponenter undersøgt og sikret stabilitet og bevægelighed, herunder foretaget en vurdering af benlængden.
  • røntgenundersøgelsen efter operationen viste en god stilling af den isatte protese, hvorfor der ikke var en forventning om, at ████ ville have en væsentlig følelse af varig benlængdeforskel efterfølgende. Det var derfor relevant at udskrive ham til genoptræning trods den målte benlængdeforskel efter operationen.

Der vil ofte være en følelse af en betydelig benlængdeforskel efter en operation med isættelse af en hofteledsprotese. Følelsen mindskes sædvanligvis inden for de første 2-3 måneder, og vil ofte være mindre, når stivheden og den nedsatte bevægelighed er mindsket, og der er genvundet en god stillingsfornemmelse og balance efter operationen. 

Den omstændighed, at ████ fortsat havde benlængdeforskel efter operationen, er ikke ensbetydende med, at behandlingen var kritisabel. Det skyldes, at der ved operationen prioriteres stabilitet og bevægelighed over benlængdeforskel. Isættelse af en protese med en kortere benlængde ville have øget risikoen for utilstrækkelig bevægelighed. Ved et ændret anatomisk forhold i hoften forårsaget af en forudgående operation, vil det ofte ikke være muligt at opnå ens benlængde efter operationen.

Vi finder på den baggrund, at den behandling, som ████ modtog den 8. og den 9. februar 2023 på Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospital A, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Regler

Vi har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed