Utilstrækkelig undersøgelse

Lægeklinik får kritik for manglende undersøgelser af- og opfølgning på blod i urinen og muskelømhed.

Sagsnummer:

23SFP117

Offentliggørelsesdato:

29. november 2023

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Kritik

BehandlingsstedA (CVR.nr: ████) får kritik for behandlingen i perioden fra den 23. til den 27. marts 2023.

Ikke kritik

HospitalA får ikke kritik for behandlingen på ████.

1. Klagepunkt

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling hos BehandlingsstedA, i perioden fra den 23. til den 27. marts 2023.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er, at:

  • ████ ikke blev undersøgt relevant og tilstrækkeligt for sine symptomer.

Sagsfremstilling

Vi har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

████ på 23 år blev i perioden fra den 23. til den 27. marts 2023 undersøgt for symptomer med ømme muskler efter hård træning og mørkfarvet urin hos BehandlingsstedA.

Det fremgår af klagen, at det senere viste sig, at ████ havde Rabdomyolyse.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel.

Vi vurderer i vores afgørelse, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Det betyder, at vi ikke har taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere BehandlingsstedA for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • BehandlingsstedA ikke reagerede tilstrækkeligt på resultatet af en objektive undersøgelse sammenholdt med informationer fra ████ den 23. marts 2023. Der blev ved konsultationen informeret om svimmelhed og muskelømhed, ligesom at den objektive undersøgelse viste blod i urinen og manglende fysiske tegn på klamydia/gonorre. Der var ikke grundlag for at mistænke Rabdomyolyse, hvilket er en sjælden sygdom i musklerne. BehandlingsstedA burde have spurgt yderligere ind til din arbejdsintensitet for at afgøre relevansen af muskelømheden samt foretaget yderligere urinprøver end for klamydia/gonorre.
  • BehandlingsstedA ikke ved konsultationen den 27. marts 2023 foretog yderligere tiltag for at afdække årsagen til symptomerne og den blodige urin, da der forelå negative prøver for klamydia/gonorre.

BehandlingsstedA har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af dig i perioden fra den 23. til den 27. marts 2023.

2. Klagepunkt

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling på ████, HospitalA, den 24. marts 2023.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er, at:

  • ████ ikke blev undersøgt relevant og tilstrækkeligt for sine symptomer.

Sagsfremstilling

Vi har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 24. marts 2023 ankom ████ til ████, HospitalA efter henvisning fra ████. ████ valgte at forlade ████ inden der blev foretaget en undersøgelse.

Begrundelse

Vi henviser til ”normen for almindelig anerkendt faglig standard” i afsnittet under begrundelse for 1. klagepunkt.

Vores resultat

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere ████ for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • du, imod rådgivningen fra afdelingen, valgte at forlade ████ inden du kunne blive tilset.

████, HospitalA, har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af dig den 24. marts 2023.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed