Relevant ikke at tilbyde behandling med Ketogan

Sygehus får ikke kritik for ikke at tilbyde behandling med Ketogan, på trods af patientens ønske, og at det fremgik af CAVE, at patienten ikke kunne tåle morfin, da der kunne tilbydes anden smertelindring.

Sagsnummer:

23SFP26

Offentliggørelsesdato:

28. marts 2023

Speciale:

Urinvejskirurgi (urologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

 • , for behandlingen på .

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Klagen

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på , , i perioden fra den 14. november til den 21. november 2022.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev tilbudt smertebehandling med Ketogan, henset til at led af allergi overfor morfin
 • at blev vurderet klar til udskrivelse allerede den 21. november og ikke først den 23. november 2022
 • at først fik sin antidepressiv medicin om aftenen og ikke om morgenen.

Sagsfremstilling

Vi har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 14. november til den 21. november 2022 blev 66-årige behandlet på , .

Den 14. november 2022 blev indlagt med betændelse i en bitestikel i venstre side grundet forværrede smerter. Ved indlæggelsen blev der de følgende dage givet smertebehandling og antibiotikabehandling mod betændelsestilstanden. var i fast behandling mod depression, som blev fortsat under indlæggelsen.

Den 21. november 2022 blev s tilstand vurderet til at være blevet så meget bedre, at han kunne udskrives.

Klager har til sagen anført, at han flere gange under indlæggelsen skulle være blevet tilbudt smertebehandling med morfinpræparater, han er allergisk overfor, at han havde fået oplyst, at han først ville være klar til udskrivelse den 23. november 2022, samt at han burde få sin antidepressive medicin om morgenen og ikke om aftenen.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Vi tager ved vores vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved vores praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Vi har således ved vores afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere , , for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

 • det var relevant at overveje, om kunne smertebehandles med andre typer smertestillende end Ketogan, da det er sjældent, at der ved bitestikelbetændelse er behov for så stærk smertestillende behandling. Bitestikelbetændelse kan sædvanligvis smertedækkes med paracetamol og ibuprofen sammen med effektiv antibiotisk behandling.

Vi kan oplyse, at alle morfinpræparater er vanedannende og afhængighedsskabende over tid, men at visse morfinpræparater er mere det end andre. 

Ketogan har et særligt stort afhængigheds- og misbrugspotentiale frem for

f.eks. depot-morfin-præparater, hvorfor det i disse år udfases fra sundhedsvæsenet. 

 • da ikke kunne oplyse, hvilke bivirkninger eller allergiske reaktioner, der havde været årsag til, at det var registreret i CAVE, at han ikke kunne tåle morfin, var det relevant at overveje, om der ville kunne behandles med nogle typer morfinpræparater.

  Vi kan oplyse, at oplysningerne i et CAVE-felt i journalen er oplysninger vedrørende forhold eller præparater, som man skal være særligt opmærksom på. Det er således ikke en fejl at give eller tilbyde medicin, der står i CAVE, hvis det sker, efter at der er foretaget en konkret vurdering af, hvilke forhold der har bragt præparatet ind i CAVE-feltet, og hvilke fordele og ulemper der er ved at give præparatet. Hvilke smertestillende præparater, der skal tilbydes en patient, er således en lægefaglig vurdering, uanset hvad der fremgår af CAVE.

  Vi kan ligeledes oplyse, at det ikke er usædvanligt, at det er angivet, at patienter ikke kan tåle præparater, uden at det er klinisk testet, hvorvidt der er tale om en egentlig allergisk reaktion, eller om der ved indtagelse har været opstået det, der kan betegnes som almindelige bivirkninger. Det er således ikke usædvanligt, at det angives, at en patient ikke kan tåle morfin, hvor det ikke skyldes allergi, men fordi der er opstået almindelige bivirkninger såsom kvalme, svimmelhed eller døsighed.
 • det var relevant at udskrive den 21. november 2022, da han havde reageret godt både klinisk og paraklinisk på behandlingen. Der var således faldende infektionstal, normal temperatur, aftagende smerter, og den antibiotiske behandling var ændret til piller i stedet for indgivelse i blodåren. Hvornår en patient udskrives, beror på en konkret vurdering af den udskrivende læge af patientens tilstand, blodprøver og risikoen for komplikationer eller forværring. Ved en patient med bitestikelbetændelse som kan der ske udskrivelse, så snart det er muligt, at behandlingen kan fortsætte uden for hospitalet.
 • det har ingen sundhedsfaglig betydning, hvorvidt den antidepressive medicin blev givet om morgenen eller om aftenen, hvorfor det var sundhedsfagligt forsvarligt at tilbyde medicinen om aftenen.

Vi finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 14. november til den 21. november 2022 på , , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Regler

Vi har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed