Nerveskade trods korrekt udført hofteoperation

Sygehus får ikke kritik for nerveskade opstået efter operation med isættelse af hofteledsprotese, da en skade i iskiasnerven ved denne type operation er en beklagelig, men hændelig, komplikation.

Sagsnummer:

23SFP49

Offentliggørelsesdato:

1. juni 2023

Speciale:

Anæstesiologi/intensiv, Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • , for behandlingen på Afdeling A og B.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Klagen

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Afdeling A og B, , den 13. juni 2022.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er, at:

  • ikke blev behandlet på sundhedsfaglig forsvarlig vis i forbindelse med en hofteoperation.

Sagsfremstilling

Vi har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 13. juni 2022 fik 79-årige indopereret en kunstig hofte i venstre side på , idet han havde slidgigt i hoften. fik i forbindelse med operationen anlagt spinalanalgesi (rygmarvsbedøvelse) og modtog forebyggende medicin mod betændelse og blødning. Der blev herefter åbnet op til hofteleddet gennem ballen, og iskiasnerven (stor nerve, der løber fra lænden gennem hoften ud i baller, ben, fødder og tæer) blev identificeret og holdt bagved de omgivende muskler. Ledskålen og lårbenet blev klargjort til protesekomponenterne, som blev monteret, hvorefter hoftens bevægelighed og stabilitet blev testet. Der blev efter operationen planlagt mobilisering, røntgenkontrol og genoptræning.

Det fremgår af klagen, at oplevede, at der blev gjort flere forsøg på at anlægge bedøvelsen i ryggen, som først lykkedes i fjerde forsøg. Det fremgår endvidere af klagen, at fik jagende smerter i venstre ben ved det tredje forsøg på anlæggelse af bedøvelsen, samt at han ikke følte sig fuldt bedøvet efter fjerde forsøg. Det fremgår desuden, at efterfølgende oplevede smerter fra venstre læg og har fået dropfod.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Vi tager ved vores vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved vores praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Vi har således ved vores afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling A og B, , for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • det var relevant at anvende spinalanalgesi, hvormed var vågen under operationen, idet havde flere faktorer, herunder blandt andet hans alder, rygestatus, begrænset nakkebevægelighed og tandstatus, der kunne besværliggøre brug af fuld bedøvelse.

    Vi kan oplyse, at en patient ved en spinalanalgesi er vågen, men at denne bedøvelse ofte suppleres af beroligende medicin eller sovemiddel, så patienten er rolig under operationen.
  • bedøvelsen forud for operationen blev anlagt på sædvanlig vis, herunder blev bedøvelsen anlagt med den tyndest mulige spinalnål.

    Vi kan oplyse, at det kan være nødvendigt at stikke flere gange for at anlægge en spinalanalgesi korrekt. Dette kan eksempelvis skyldes, at det kan være sværere at komme til rygmarvshinden, hvis en patient har en højere alder, idet rygsøjlen falder lidt sammen i takt med alderen.
  • operationen blev udført på sædvanlig vis, herunder at iskiasnerven blev identificeret efter åbning ind til hofteleddet og blev holdt bagved de omgivende muskler, så nerven blev holdt væk fra operationsfeltet, og der blev givet relevant forebyggende medicin, hvormed risikoen for komplikationer ved operationen var mindst mulig.

Den omstændighed, at efterfølgende oplevede smerter fra venstre læg og fik dropfod, er ikke i sig selv ensbetydende med, at operationen og bedøvelsen ikke blev udført i overensstemmelse med almindelig faglig standard, idet en skade på iskiasnerven er en hændelig komplikation ved hofteledsprotesekirurgi, da nerven løber gennem hoften.

Videre er den omstændighed, at fik jagende smerter i venstre ben ved anlæggelsen af spinalanalgesien, ikke i sig selv ensbetydende med, at anlæggelsen af bedøvelsen ikke blev udført i overensstemmelse med almindelig faglig standard, idet der ved fremføring af nålen i rygmarvshinden stikkes igennem både hud, muskler, sener, bindevæv og eventuelt knogle, hvilket kan medføre ubehag. Disse smerter er sjældent blivende og kan skyldes, at nålen strejfer en mindre nerve eller nerverod.

Vi finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 13. juni 2022 på Afdeling A og B, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Regler

Vi har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed