Kontrolrøntgenundersøgelse ikke sikret

Lægeklinik får kritik for ikke at sikre, at patienten fik foretaget en kontrolrøntgenundersøgelse. Det er de involverede sundhedspersoner og dermed ikke patienten, som har ansvaret for håndteringen af undersøgelser.

Sagsnummer:

23SFP53

Offentliggørelsesdato:

7. juni 2023

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • (CVR.nr: ) for behandlingen i perioden fra den 19. december 2018 til den 10. august 2021.

Det betyder, at behandlingen hos var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Klagepunkt

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos i perioden fra den 18. december 2018 til den 11. august 2021.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er, at:

 • ikke blev relevant undersøgt og behandlet henset til sine symptomer.

Sagsfremstilling

Vi har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 18. december 2018 mødte 46-årige til konsultation hos , idet han var præget af hoste, slim i halsen og var stakåndet ved gang på trapper. Der blev foretaget en måling af hans iltmætning, målt infektionstal samt lyttet på hans lunger for mislyde. oplyste, at han selv mistænkte tuberkulose, idet han i sit daglige virke ofte mødte forskellige nationaliteter. På baggrund af symptomerne blev henvist til en røntgenundersøgelse af brystkassen samme dag. Dagen efter var der kommet svar på røntgenundersøgelsen, som viste vævsforandringer, som gav indikation for, at havde lungebetændelse. Der blev derfor udskrevet antibiotika i form af præparatet Surlid, og det blev planlagt, at skulle ringe for at få tid til en røntgenkontrol fire til seks uger senere. blev vejledt om, at han ved forværring straks skulle tage kontakt til en læge igen.

Den 11. august 2021 mødte til konsultation, idet han havde haft hoste og slim i halsen i over et år. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, lyttet på hans lunger for mislyde, samt foretaget en måling af hans infektionstal og iltmætning. Han blev henvist til en røntgenundersøgelse af brystkassen med henblik på udredning af længerevarende hoste. Der blev samtidig udskrevet antibiotika i form af præparatet Pancillin.

Det fremgår af klagen, at den 19. august 2021 fik konstateret lungekræft.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Vi tager ved vores vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved vores praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Vi har således ved vores afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere for behandlingen den 18. december 2018 og den 11. august 2021.

Vi har lagt vægt på, at:

 • blev relevant undersøgt den 18. december 2018, idet der blev foretaget en lytning på lungerne, hvor der var let nedsat vejrtrækningslyd på højre bagflade, og der blev foretaget måling af infektionstal (CRP) og blodprocent, som begge var normale.
 • blev relevant behandlet den 18. december 2018, idet der blev henvist til en røntgenundersøgelse af lungerne, hvor svaret kom dagen efter, som herefter blev videregivet til ham. Dette henset til, at konsultationen omhandlede ca. tre ugers symptomer med hoste, slim i halsen, samt åndenød ved gang på trapper, og at symptomerne var opstået hos en 46-årig mand, der var ikke-ryger. Der blev i forbindelse med røntgenundersøgelsen beskrevet infiltrative fortætninger på lungerne flere steder samt delvis sammenklapning af lungevævet (atelektase) af højre lunge, som blev vurderet som atypisk lungebetændelse sammenholdt med s symptomer, hvorefter det var relevant at iværksætte behandling med bredspektret antibiotika i form af præparatet Surlid.

  Disciplinærnævnet kan hertil oplyse, at et infiltrat ved en røntgenundersøgelse af lungerne betyder, at der er en fortætning i lungevævet, som kan ses på et røntgenbillede. Et infiltrat kombineret med hoste og slim, men uden feber og længerevarende symptomer og fravær af et akut indsættende sygdomsforløb, kan vurderes som en atypisk lungebetændelse. En atypisk lungebetændelse viser sig ofte som flere uldne, uskarpt afgrænsede infiltrater ved en røntgenundersøgelse. Atypisk lungebetændelse behandles derudover typisk med bredspektret antibiotika.
 • på relevant vis blev anbefalet røntgenkontrol af lungerne fire til seks uger senere, idet et infiltrat er uspecifikt og bør følges op med en kontrolrøntgenundersøgelse typisk efter fire til seks uger. Dette henset til, at der på røntgenbeskrivelsen ikke var beskrevet mistanke om kræft eller anden farlig sygdom, hvorefter der ikke var tale om en akut behandlingskrævende tilstand, men at en efterfølgende røntgenkontrol var relevant for at sikre, at de infiltrative forandringer var væk.
 • blev relevant undersøgt og behandlet den 11. august 2021, da han henvendte sig ved med symptomerne hoste og slim i halsen i over et år. Dette henset til, at der blev lyttet på lungerne, målt infektionstal og iltmætning, samt bestilt en røntgenundersøgelse af lungerne med henblik på udredning. Endvidere blev der udskrevet antibiotika i form af præparatet Pancillin på baggrund af mistanken om infektion.

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere for behandlingen i perioden fra den 19. december 2018 til den 10. august 2021.

Vi har lagt vægt på, at:

 • burde have sikret, at fik foretaget en kontrolrøntgenundersøgelse efter fire til seks uger på baggrund af røntgenundersøgelsen den 18. december 2018. Ifølge Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser af 31. maj 2011, som omfatter billeddiagnostiske undersøgelser såsom røntgenundersøgelser, er det de involverede sundhedspersoner, der har ansvaret for håndteringen af undersøgelser, men at patientinvolvering er anbefalet, således at en aktiv patientinvolvering kan være en ekstra sikkerhed for, at en given prøve eller et svar fremkommer. burde således have bestilt en kontrolrøntgenundersøgelse af s lunger, uanset at lægeklinikken opfordrede til selv at kontakte lægeklinikken med henblik på at bestille røntgenundersøgelsen.

Vi finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra 19. december 2018 til den 10. august 2021 hos var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Regler

Vi har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Vejledning nr. 9207 om håndtering af parakliniske undersøgelser af 31. maj

2011

 • Punkt 3 om involvering af patienten