Et sygehus kunne ikke privatmarkere

Lægehus får ikke kritik for opslag på e-journalen på sundhed.dk. Patienten mente, at sygehuset skulle have lukket for adgang til journalnotater derfra. En patient skal dog selv privatmarkere oplysninger på e-journalen på sundhed.dk.

Sagsnummer:

23SFP60

Offentliggørelsesdato:

16. juni 2023

Juridisk tema:

Opslag i patientjournaler

Kategori:

Patientrettigheder

Vi giver ikke kritik til:

  • for indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag den 14. juni 2021.

Det betyder, at ikke har handlet i strid med sundhedsloven.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

  • at der blev indhentet oplysninger i din e-journal på sundhed.dk uden dit samtykke den 14. juni 2021.

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

Den 14. juni 2021 var du til konsultation ved , fordi du skulle have udstedt en kørekortattest.

Du har oplyst, at en læge ved under konsultationen så, at der var en journal fra psykiatrisk afdeling. Du har også oplyst, at du forklarede lægen, at det var et afsluttet forløb, og at lægen alligevel begyndte at læse i journalen. Du har derudover oplyst, at lægen ikke spurgte, om hun måtte læse journalen.

Du har endvidere oplyst, at din psykiatriske journal skulle have været lukket for alle, og at lægen fra derfor ingen rettigheder havde til at åbne eller læse journalen. Du har derudover oplyst, at måtte have sat et kryds forkert i forhold til, om den journal fra dem skulle være offentlig eller ej. Du har også oplyst, at du havde valgt, at journalen skulle være lukket, men at den ikke kan have været lukket, siden en anden læge kunne læse den. Du har yderligere oplyst, at din psykiatriske journal var yderst irrelevant for din kørelærer og politiet.  

har oplyst, at du i kørekortattesten havde afkrydset, at du havde eller havde haft psykiske sygdomme, og at dette var grunden til, at lægen havde orienteret sig i din psykiatriske journal. har også oplyst, at opslaget er foretaget efter aftale med dig, og imens du var til stede. har derudover oplyst, at de ikke kunne erindre, om journalen var privatmarkeret, da opslaget blev foretaget.

Vi har lagt til grund, at der blev indhentet oplysninger i din e-journal den 14. juni 2021.

Et sygehus kan ikke privatmarkere journaloplysninger for en patient. En patient skal selv ansøge om at få privatmarkeret journaloplysninger og udfylde en formular på sundhed.dk, før journaloplysninger vil være privatmarkeret.

Vi har også lagt til grund, at din psykiatriske journal ikke var privatmarkeret, da slog op i din e-journal.

BEGRUNDELSE

Reglerne om indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag

Sundhedspersoner kan indhente oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger. Det kræver dog, at det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten. Aktuel behandling kan fx være undersøgelse, diagnosticering eller behandling. Indhentning kan ske med eller uden patientens samtykke.

Vores resultat

Vi vurderer, at oplysningerne i din e-journal er fortrolige oplysninger.

Vi vurderer også, at indhentningen af oplysninger i din e-journal var lovlig. 

Vi har lagt vægt på:

  • at du var til konsultation i forbindelse med udstedelse af en kørekortattest.
  • at du havde afkrydset i kørekortattesten, at du havde eller havde haft psykiske sygdomme. 
  • at der derfor blev indhentet oplysninger i din journal i forbindelse med aktuel behandling af dig.
  • at det var nødvendigt for udarbejdelsen af kørekortattesten at indhente oplysninger i din journal.
  • at der ikke blev indhentet flere oplysninger end nødvendigt.

har derfor ikke handlet i strid med sundhedsloven ved indhentning af oplysninger om dig ved elektronisk opslag den 14. juni 2021.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

  • § 5 om behandlingsbegrebet
  • § 42 a, stk. 1, om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med aktuel behandling