Tidlig afsluttende 5-års kontrol var forsvarlig

Hospital får ikke kritik for at foretage en 5-års kontrol efter 4 år og 3 måneder. Det var forsvarligt, at der ikke var gået 5 år før den afsluttende kontrol blev foretaget, da der ikke var tegn på risiko for tilbagefald af patientens kræft.

Sagsnummer:

23SFP86

Offentliggørelsesdato:

31. august 2023

Speciale:

Nyresygdomme, medicinske (nefrologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • , for behandlingen på Urinvejskirurgisk Afdeling.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Klagen

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Urinvejskirurgisk Afdeling, , i perioden fra den 1. til den 31. december 2017.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er, at:

  • hun ikke blev indkaldt til 5-års kontrol i december 2017

Sagsfremstilling

Vi har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

havde i december 2012 fået konstateret nyrekræft. I marts 2017 blev der på Urinvejskirurgisk Afdeling, , foretaget en 5-års undersøgelse, hvor der blev foretaget en CT-scanning af thorax og abdomen, som ikke viste tegn på tilbagevenden af kræft eller metastasering. Hun blev herefter afsluttet fra afdelingen.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Vi tager ved vores vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved vores praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Vi har således ved vores afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Urinvejskirurgisk Afdeling, for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • det var forsvarligt, at blev indkaldt til den afsluttende 5-års kontrol i marts 2017, selvom det først var i december 2017, at der reelt var gået fem år, siden hun fik konstateret kræft. Vi kan hertil oplyse, at et opfølgningsprogram efter en kræftsygdom beror på anbefalinger og estimater af risiko, og det tilkommer den sundhedsprofessionelle at indregne den enkelte patients konkrete risikofaktorer i et opfølgningsprogram. Risikofaktorer kan bl.a. være fund i vævsprøve. Der kan også være risikofaktorer i sygehistorien i form af ex. knudens størrelse, spredning til lokale lymfeknuder eller værdier af visse markør-blodprøver. I s tilfælde var der ingen forhold i hverken vævsprøve eller sygehistorie, som rejste bekymring for stor risiko for tilbagefald. Det var derfor forsvarligt at foretage den afsluttende 5-års kontrol, før end der var gået fulde fem år.

Vi finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 1. til den 31. december 2017 på Urinvejskirurgisk Afdeling, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Regler

Vi har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed