Utilstrækkelig udredning ved haseseneskade

Hospital får kritik for ikke at beskrive muskulaturens tilhæftning på sædeknoglen ved en ultralydsundersøgelse, da dette indgår i vurderingen af baglårsskader, hvor der ikke sjældent ses en afrivning af hasesenerne ved tilhæftningen på sædeknoglen.

Sagsnummer:

23SFP91

Offentliggørelsesdato:

1. september 2023

Speciale:

Ortopædkirurgi, Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på Røntgenafdelingen den 29. december 2022.

Der gives ikke kritik til:

  • , for behandlingen på Akutmodtagelsen.

Det betyder, at behandlingen på Røntgenafdelingen, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Klagepunkt

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Røntgenafdelingen og Akutmodtagelsen, , den 29. december 2022.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er, at:

  • skader på et ben efter fald ikke blev relevant og tilstrækkeligt undersøgt og udredt.

Sagsfremstilling

Vi har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

på 32 år blev den 29. december 2022 tilset på Akutmodtagelsen, , efter hun var faldet på en trappe og havde smerter i hasemuskulaturen på venstre ben. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, hvor der var normal blodcirkulation og nervefunktion, nedsat bevægelighed i hasemusklerne og diffuse smerter i hele baglåret og en stor blodansamling. Undersøgelsen gav mistanke om en overrivning i hasemuskulaturen.

Der blev herefter ordineret en ultralydsundersøgelse. Undersøgelsen blev foretaget af Røntgenafdelingen og viste en muskelblødning med mistanke om delvis overrivning i hasemuskulaturen.

Akutmodtagelsen planlagde herefter konservativ behandling med aflastning og begyndende genoptræning ved fysioterapeut efter tre uger. fik endvidere besked om at kontakte en læge, såfremt hun ikke i løbet af en uges tid kunne begynde at bøje benet eller fik tegn på øm og anspændt muskulatur (kompartmentsyndrom).

Det fremgår af klagen, at det efterfølgende viste sig, at hun havde revet en muskel over.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Vi tager ved vores vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved vores praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Vi har således ved vores afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi har til brug for sagen indhentet og gennemset billederne fra ultralydsskanningen af 29. december 2022.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Akutmodtagelsen, , for behandlingen

Vi har lagt vægt på, at:

  • der på Akutafdelingen blev foretaget en relevant og tilstrækkelig undersøgelse, idet der grundet mistanke om overrivning af hasemuskulaturen på relevant vis blev ordineret en ultralydsundersøgelse af låret. Ved undersøgelsen af hasemuskulaturen i venstre ben sås en stor blodansamling over hasemuskulaturen på indersiden. En ultralydsundersøgelse er det primære valg til radiologisk undersøgelse af en sådan skade.
  • det herefter var i overensstemmelse med gældende praksis at behandle skaden med aflastning og senere genoptræning, idet ultralydsundersøgelsen viste en delvis overrivning af hasemusklen, og idet beskrivelsen ikke indeholdt anbefalinger om andre radiologiske undersøgelser.

Vi finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 29. december 2022 på Akutmodtagelsen, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Vi vurderer imidlertid, at der er grundlag at kritisere Røntgenafdelingen, , for behandlingen

Vi har lagt vægt på, at:

  • beskrivelsen af ultralydsundersøgelsen ikke var relevant og tilstrækkelig, idet muskulaturens tilhæftning på sædeknoglen ikke blev skannet. Det hører med til en vurdering af baglårsskader at beskrive muskulaturens tilhæftning på sædeknolgen, idet der ikke sjældent ses en afrivning af hasesenerne, hvor de hæfter på sædeknoglen.

Vi kan oplyse, at ved mistanke om en komplet overrivning af hasemuskulaturen undersøges benets bevægelighed i muskulaturen. Ved eventuel tvivl om skadens omfang bør der anbefales en supplerende MR-skanning.

Vi finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 29. december 2022 på Røntgenafdelingen, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Regler

Vi har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed