Lægeskift krævede ikke samtykke fra den anden forælder

Et barn har normalt samme læge som forældremyndighedsindehaveren. Har forældrene fælles forældremyndighed, men hver sin bopæl, har barnet samme læge som den forælder, hvor barnet bor. Lægeskift for en 5-årig krævede ikke samtykke fra den anden forælder.

Sagsnummer:

23SFP93

Offentliggørelsesdato:

8. september 2023

Juridisk tema:

Valg af praktiserende læge

Kategori:

Patientrettigheder

Vi ændrer afgørelsen fra ████:

 • om valg af praktiserende læge.

Det betyder, at du havde ret til at vælge den læge, du ønskede for din datter.

Du kan læse mere på de næste sider.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • du ikke kunne vælge den læge, du ønskede for din datter, ████.

Sagsfremstilling

Den 2. februar 2023 ringede du til kommunen. Du oplyste, at din 5-årige datter var flyttet hjem til dig. Du ønskede derfor, at din datter fik den samme læge, som du havde.

Samme dag registrerede kommunen lægeskiftet.

Den 22. februar 2023 partshørte kommunen dig om annullering af lægeskiftet. Kommunen var blevet opmærksom på, at de ikke havde fået samtykke til lægeskiftet fra din datters mor.

Samme dag oplyste du, at din datter boede fuld tid hos dig. Det ville derfor ikke give mening, hvis I ikke havde den samme læge.

Den 10. marts 2023 afgjorde kommunen, at din datter ikke kunne få din læge, som læge, fordi hendes mor ikke havde givet samtykke til lægeskiftet. Kommunen orienterede samtidigt om, at din datter derfor fortsat ville være registreret hos den tidligere læge.

Begrundelse

Reglerne om valg af læge

Et barn under 15 år har normalt samme læge som forældremyndighedsindehaveren. Har forældrene fælles forældremyndighed, men hver sin bopæl, har barnet samme læge som den forælder, hvor barnet bor.

Barnet er selvstændigt sikret. Barnet kan dermed selv vælge en anden læge end forældrene, hvis barnet får samtykke fra forældremyndighedsindehaveren.

Vores resultat

Vi vurderer, at du havde ret til at vælge den læge, du ønskede for din datter.

Vi har lagt vægt på, at:

 • du og din datters mor har fælles forældremyndighed over hende.
 • du ikke har fælles bopæl med din datters mor.
 • din datter bor ved dig.
 • din datter ikke selv kan tage beslutning om at skifte læge, fordi hun kun er 5 år.
 • der derfor ikke kan stilles krav om samtykke fra din datters mor.
 • du har ret til, at din datter får samme læge, som dig.

Vi ændrer derfor kommunens afgørelse af 10. marts 2023 om valg af praktiserende læge.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 5, nr. 3, om klager over kommunens afgørelser om lægevalg

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

 • 59 om valg af praktiserende læge

Bekendtgørelse nr. 1056 af 31. maj 2021 om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren:

 • 1, stk. 2, nr. 1, om valg af praktiserende læge for børn under 15 år