Utilstrækkelig opfølgning på bivirkninger

Psykiatrien får kritik for utilstrækkelig opfølgning på patientens bivirkninger til behandling med Latuda. Der burde være foretaget en undersøgelse af motorik, da patienten oplyste om ufrivillige bevægelser og rystelser.

Sagsnummer:

24SFP19

Offentliggørelsesdato:

9. februar 2024

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Kritik

████ får kritik for behandlingen på Afdeling A, ████, i perioden fra den 8. marts til den 18. oktober 2022.

Klagen

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling i Afdeling A, ████, ████, i perioden fra den 8. marts til den 18. oktober 2022.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

  • der ikke blev reageret relevant og tilstrækkeligt på dine bivirkninger til behandlingen med Latuda, da behandlingen burde være stoppet på et tidligere tidspunkt.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 8. marts 2022 var du som 46-årig til en samtale i Afdeling A, ████, ████. Du var tilknyttet klinikken på baggrund af en dom til ambulant behandling. Du fortalte under samtalen, at du ikke kunne tåle meget antipsykotisk medicin, og du blev opstartet i behandling med præparatet Latuda 37 mg, som du ikke havde prøvet før. Det blev vurderet, at din dosis skulle øges til 74 mg efter en uge, og der skulle være fokus på virkning og bivirkninger i vurderingen af, om det var nødvendigt at øge din dosis yderligere.

I perioden fra den 21. marts til den 20. september 2022 var du løbende til samtaler i Afdeling A. Du fortalte, at det gik meget godt, og at du var begyndt at komme i beboerforeningens klub fire gange om ugen, hvilket du var glad for. Du fortalte desuden, at du oplevede svimmelhed og ufrivillige bevægelser. Ved en senere samtale udtrykte du utilfredshed over behandlingen med Latuda. Du fortalte, at du ikke syntes, at du havde behov for Latuda, og at du oplevede bivirkninger i form af rysten (tremor), vægtøgning og svimmelhed. Du oplyste, at du gerne ville tilbage på din gamle medicin. Det blev vurderet, at du ikke kunne komme tilbage på din gamle medicin, da det var et antidepressivt præparat og ikke kunne behandle de psykosesymptomer, som du udviste. Det blev desuden vurderet, at der ikke var mulighed for anden medicinsk behandling på trods af bivirkninger, da du havde oplyst, at du ikke kunne tåle mange af de tidligere afprøvede antipsykotiske præparater. Du udtrykte efterfølgende bekymring for din vægt, da du oplevede vægtøgning. Du fortalte, at du vejede 58 kg ved en tidligere indlæggelse, og din vægt blev målt til 74 kg under samtalen. Det blev aftalt, at du skulle vejes ved dine samtaler i Afdeling A. Til de følgende samtaler fortalte du, at du fortsat havde ufrivillige bevægelser, rystelser og vægtøgning. Du fortalte desuden om mælkeflåd, og du ønskede at skifte til præparatet Seroquel, som du tidligere havde været i behandling med. Din vægt blev løbende kontrolleret og steg til 80,7 kg i perioden.

Den 18. oktober 2022 var du til en samtale i Afdeling A. Du fortalte, at du havde klaget over bivirkninger fra medicinen, særligt rystelser, men at din medicin ikke var blevet skiftet eller fjernet. Der blev foretaget en objektiv psykiatrisk vurdering af dig og en vurdering af dine kropslige (somatiske) symptomer. Det blev vurderet, at du havde alvorlige bevægelsessymptomer i form af ufrivillige bevægelser, rysten og muskelstivhed (parkinsonistiske bivirkninger). Det blev desuden vurderet, at behandlingen med Latuda skulle stoppe, og at du skulle ses til en ny samtale, hvor der skulle foretages en vurdering af dine bivirkninger og en vurdering af, om du udviste psykotiske symptomer.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel.

Vi vurderer i vores afgørelse, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Det betyder, at vi ikke har taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere Afdeling A for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • der ikke blev reageret relevant og tilstrækkeligt på dine bivirkninger til behandlingen med Latuda. Du fortalte om bivirkninger i form af svimmelhed og ufrivillige bevægelser ved samtalen den 4. april 2022, og du fortalte om fortsatte bivirkninger i form af vægtøgning, svimmelhed, ufrivillige bevægelser og rystelser i resten af forløbet. Der blev dog ikke fulgt op på dine bivirkninger før den 18. oktober 2022.
  • der burde være foretaget en undersøgelse af din motorik eller anden systematisk gennemgang af dine bivirkninger med henblik på at vurdere, om dine bivirkninger var så alvorlige, at det var nødvendigt at justere eller stoppe Latuda-behandlingen på et tidligere tidspunkt.

Afdeling A, ████, ████, har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af dig i perioden fra den 8. marts til den 18. oktober 2022.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed