Patient var ikke varigt inhabil

Hospital havde ikke pligt til at informere pårørende med henblik på samtykke, da patienten ikke var varigt inhabil.

Sagsnummer:

24SFP34

Offentliggørelsesdato:

4. marts 2024

Speciale:

Anæstesiologi/intensiv

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling, Journalføring

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

 • Hospital A, for behandlingen på Afdeling A og Afdeling B.
 • Hospital A, for journalføringen på Afdeling B.

Det betyder, at behandlingen og journalføringen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling på Afdeling A og Afdeling B, Hospital A, i perioden fra den 2. november til den 19. november 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ████s tilstand blev forværret under behandlingen
 • at han ikke blev diagnosticeret på relevant vis
 • at der ikke blev givet tilstrækkelig information til de pårørende.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

████ på 67 år var kendt med kronisk myelomonocyleukæmi, kaldet CMML (langsomt udviklende blodkræft) og havde gennemgået knoglemarvstransplantation.

Den 2. november 2020 blev ████ overflyttet til Afdeling A, Hospital A fra et andet behandlingssted. Han havde feber, hoste og vejrtrækningsbesvær. Der blev givet behandling med ilt og antibiotika efter en røntgenundersøgelse havde påvist en dobbeltsidig lungebetændelse. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse og desuden ordineret en CT-skanning af maven.

Den 3. november 2020 blev ████ overflyttet til Afdeling B, Hospital A efter en forværring i hans tilstand, hvor iltmætningen i blodet var faldet til 70 %. Han var vågen, men blev vurderet til at være akut påvirket. Han blev blandt andet behandlet med vanddrivende medicin.

Den 4. november 2020 havde en CT-skanning afkræftet, at der var tale om en blodprop i lungen. ████ blev behandlet for sit vejrtrækningsbesvær med en NIV-maske (Non-Invasiv-Ventilations-maske).

Den 5. november 2020 blev det afkræftet, at der var bakterier i lungerne, og i stedet blev det påvist, at infektionen var virusbetinget. Behandlingen med antibiotika blev stoppet.

Den 6. november 2020 blev det observeret, at ████ havde haft en vægtøgning på tre kg gennem de seneste døgn. Der blev blandt andet foretaget en EKG-undersøgelse og en ultralydsundersøgelse af hjertet.

Den 7. november 2020 havde ████ et vejrtrækningsmæssigt kollaps, og han blev intuberet og respiratorbehandlet. Han havde blandt andet stigende infektionstal, og der blev taget blodprøver med henblik på, om han havde blodforgiftning og opstartet behandling med antibiotika.

Den 8. november 2020 viste blodprøver, at han havde svigtende nyrefunktion, det blev vurderet, at ████ skulle have dialyse ved behov, og at der skulle påbegyndes genoplivning i tilfælde af hjertestop.

Den 9. november 2020 blev der blandt andet foretaget en CT-skanning af lungerne.

Den 10. november 2020 blev ████ behandlet ved dialyse.

Den 11. november 2020 blev der lettet på den sederende medicin med henblik på ████s cerebrale status.

Den 12. november 2020 var den vejrtrækningsmæssige status forværret, og der var høje indstillinger på respiratoren, og ████ blev lagt i bugleje. Der blev afholdt samtale med pårørende om den kritiske tilstand.

Den 13. november 2020 blev det overvejet, at lægge ████ i bugleje igen, da det ikke virkede til, at han kunne holde til at ligge på ryggen. Der blev blandt andet taget blodprøver og prøver fra ekspektorat (slim).

Den 14. november 2020 var tilstanden stationær, og ████ var lejret i bugleje. Der blev fundet svampe i ekspektoratprøven.

Den 16. november 2020 blev sygehistorien og undersøgelsesfundene gennemgået. Der blev gjort overvejelser om differentialdiagnoser. Det blev konstateret, at der var kredsløbssvigt.

Den 17. november 2020 var der tiltagende schistocytose (fragmenterede røde blodlegemer). Der blandt andet blev behandlet med frisk frossen plasma, og der blev opstartet behandling med det biologiske lægemiddel Rituximab.

Den 18. november 2020 var der forværring i tilstanden. ████ havde behov for at ligge i bugleje, og det blev noteret, at prognosen var dyster.

Den 19. november 2020 blev det konstateret, at videre behandling var udsigtsløs, og der blev iværksat lindrende behandling. ████ afgik ved døden.

Det fremgår af klagen, at pårørende ikke blev tilstrækkelig informeret om, hvor dårlig ████ var, men at de blev oplyst om, at han havde en dobbeltsidig lungebetændelse og en bakterie i lungespidserne.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra Afdeling B, Hospital A, at ████ havde tilbagefald af sin CMML-sygdom og gradvist oplevede forværring. Det fremgår videre, at der blev iværksat et omfattende udredningsprogram, men at han trods behandling, blandt andet med antibiotika, fik svigt af flere organsystemer, herunder lunger, hjerte og nyrer.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling A og Afdeling B, Hospital A for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at ████ modtog relevant behandling i takt med, at hans tilstand blev dårligere. Han modtog blandt andet hjælp til vejrtrækning og livreddende behandling af lunger, kredsløb og nyrer, ligesom han blev behandlet med det biologiske lægemiddel Retuximab og desuden blev bredt behandlet mod virus, bakterier og svampe. Den omstændighed, at tilstanden blev forværret under behandlingen, er således ikke ensbetydende med, at ████ ikke modtog relevant behandling.
 • at ████ blev diagnosticeret på relevant vis. Han fik ved indlæggelsen konstateret tilbagefald af sin CMML-sygdom på baggrund af blodprøver og fik blandt andet påvist TAM, som er en sygdom i de små kar, hvilket ses i relation til knoglemarvstransplantationer. Der blev desuden konstateret schistocytose (fragmenterede røde blodlegemer) ved foretagelse af blodprøver.

Styrelsen kan oplyse, at der ved udvikling af TAM (transplantationsassocieret mikroangiopati) ses skade på cellelaget, som beklæder indersiden af alle blodkar, hvilket fører til dannelse af blodpropper i mikrocirkulationen i de små kar. Det medfører en ændring af de røde blodlegemers form og størrelse og kan føre til multiorgansvigt på grund af dannelse af små blodpropper i blandt andet lunger og nyrer.

 • at ████ efter intubationen den 6. november 2020 var midlertidigt inhabil, idet han blev respiratorbehandlet på baggrund af en tilstand, der forventeligt skulle vende. Pårørende indtræder først i patientens ret til information med henblik på samtykke, såfremt patienten er varigt inhabil, hvilket ████ ikke var. Pårørende skulle derfor ikke indtræde i patientens ret til information.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som ████ modtog i perioden fra den 2. november til den 19. november 2020 på Afdeling A og Afdeling B, Hospital A, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at der ikke blev foretaget korrekt journalføring af behandlingen af ████ på Afdeling B, Hospital A, den 20. november 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at det ikke var korrekt at anføre diagnosen CMML i epikrisen.

SAGSFREMSTILLING

Der henvises i øvrigt til sagsfremstillingen under 1. klagepunkt.

Det fremgår af epikrisen den 20. november 2020, at ████ havde recidiv af sin CMML (langsomt udviklende blodkræft) type 0 sygdom, og at han fik multiorgansvigt.

Det fremgår af klagen, at det ikke var korrekt at anføre diagnosen CMML, idet ████ ikke var indlagt på grund af diagnosen CMML.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om journalføringen har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god journalføring, og svarer til kravene i journalføringsbekendtgørelsen.

Patientjournalen skal, hvis oplysningerne er relevante og nødvendige, indeholde oplysninger om diagnose eller sundhedsfagligt skøn om sygdommens art. Dette svarer til dagældende journalføringsbekendtgørelses § 10 stk. 2, nr. 2, litra d.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling B, Hospital A for journalføringen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at det var relevant at notere CMML som en diagnose i epikrisen, fordi ████ allerede ved indlæggelsen fik påvist tilbagefald af sin CMML-sygdom, og fordi denne sygdom havde afgørende betydning for udviklingen af ████s tilstand.

Styrelsen finder på den baggrund, at journalføringen af behandlingen, som ████ den 20. november 2020 på Afdeling B, Hospital A, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven

 • 18 om patienter, der varigt mangler evnen til at givet informeret samtykke

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • 21 om journalføring

Bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) (journalføringsbekendtgørelsen):

 • 10 om patientjournalens indhold