Relevant ikke at undersøge knæ ved lårbensbrud

Et hospital får ikke kritik for at ikke at undersøge og behandle en patient for skader på knæet ved et lårbensbrud. Lårbensbruddet var en større og mere akut skade, som ikke kunne behandles optimalt, hvis man skulle undersøge og behandle knæet.

Sagsnummer:

24SFP63

Offentliggørelsesdato:

1. marts 2024

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Ikke kritik

Hospital A får ikke kritik for behandlingen på Afdeling A og på Afdeling B

Klagen

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling på Afdeling A og på Afdeling B, Hospital A, i perioden den 18. oktober 2022 til den 21. oktober 2022.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

  • du ikke modtog en relevant og tilstrækkelig behandling af dit højre knæ

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Du blev i perioden den 18. oktober 2022 til den 21. oktober 2022, da du var 46 år gammel, behandlet på Afdeling A og på Afdeling B, Hospital A, idet du havde brækket din højre lårbensknogle.

Du kom den 18. oktober 2022 ind på Afdeling A, efter en arbejdsulykke.

Der blev her udført en objektiv undersøgelse af højre lår, og der blev også foretaget en røntgenundersøgelse og en CT-skanning. Undersøgelserne viste, at der var et omfattende ustabilt brud nedadtil i lårbenet på højre ben, ovenfor knæet. Det blev derfor planlagt, at du skulle opereres i låret på Afdeling B, og der blev også anlagt stræk på højre ben.

Du blev herefter den 18. oktober 2022 opereret i lårbenet på Afdeling B, hvor der blev lavet en stabilisering og en påpladssættelse af bruddet med marvsøm, og der blev planlagt suturfjernelse, ambulant kontrol med røntgen af lårbenet, samt genoptræning. Der blev udført postoperativt røntgen, som viste pæn stilling i begge planer, og med rette akser. Der blev videre lavet en objektiv undersøgelse, hvor der var forventelig hævelse, svarende til et lårbensbrud. Efter at din mobilitet var blevet sikret, blev du herefter udskrevet den 21. oktober 2022, med planlagt ambulant kontrol.

Det blev herefter til de efterfølgende kontroller af dit lårbensbrud opdaget, at du også havde problemer med dit højre knæ, herunder smerter og at du ikke kunne bevæge det ordentligt.

Det fremgår af klagen, at det blev overset, at du også havde beskadiget dit knæ.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra Hospital A, at man i de tilfælde, hvor der modtages en patient med det beskrevne lårbensbrud, altid vil fokusere på behandling af bruddet først, idet dette kræver hurtig stabilisering. Herefter vil man senere i forløbet, såfremt der opstår gener i knæet, undersøge dette nærmere. Det fremgår, at Hospital A derfor vurderer, at der ikke er begået fejl i behandlingen.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel.

Vi vurderer i vores afgørelse, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Det betyder, at vi ikke har taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vores resultat

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling A, Hospital A, for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • det var relevant, at der ikke blev mistænkt en knæskade. Dette da de udførte undersøgelser viste et brud i højre lårben ovenfor knæet, hvorfor bruddet var fri af knæleddet. Det var også relevant, at der ikke blev udført en objektiv undersøgelse af selve knæet. Dette da en sådan undersøgelse ville påvirke brudområdet ovenfor, med risiko for smerteforværring og yderligere skader i strukturerne beliggende omkring brudområdet.

Vi vurderer videre, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling B, Hospital A, for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • det var relevant, at der ikke blev mistænkt en knæskade. Dette da de udførte undersøgelser på Afdeling A viste et brud i højre lårben ovenfor knæet, hvorfor bruddet var fri af knæleddet, samt idet sygehistorikken og symptomerne i øvrigt ikke gav mistanke om en behandlingskrævende bløddelsskade i højre knæ, eller om brud ned i knæet. Det var også relevant, at der ikke blev udført en objektiv undersøgelse af selve knæet. Dette da en sådan undersøgelse ville påvirke brudområdet ovenfor, med risiko for smerteforværring og yderligere skader i strukturerne beliggende omkring brudområdet. Dette var videre relevant, idet eventuelle uventede knægener ville kunne udredes på et senere tidspunkt.

Styrelsen kan hertil oplyse, at der ved ustabile brud i lårbenet oftest ikke samtidigt sker bløddelsskader i knæet.

Afdeling A og Afdeling B, Hospital A har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af dig i perioden den 18. oktober 2022 til den 21. oktober 2022.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed