Spædbarn med feber kunne ikke vurderes via video

Lægevagt får kritik for alene at vurdere et 10 dage gammelt spædbarn med feber via videokonsultation, idet så små spædbørn er sårbare, almentilstanden hurtigt kan forværres og de derfor ved feber bør tilses fysisk til vurdering og evt. indlæggelse.

Sagsnummer:

24SFP65

Offentliggørelsesdato:

4. april 2024

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Præhospital indsats

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Kritik

Region A får kritik for behandlingen ved Behandlingssted 1 den 4. september 2023.

Klagen

Du har klaget over, at din datter ikke fik en korrekt behandling ved Behandlingssted 1, Region A, den 4. september 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er,

  • at din datter burde have været tilbudt at blive tilset af en læge allerede ved første opkald til vagtcentralen.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 4. september 2023 kl. 04.53 tog du på vegne af din datter, ████ (herefter ████), der var 10 dage gammel, telefonisk kontakt til Behandlingssted 1, Region A, og forklarede, at din datter virkede smerteforpint, og at du havde indtryk af mavesmerter. Symptomerne var startet aftenen forinden, din datter kunne trøstes, og hun havde ikke kastet op. Hendes temperatur var ikke målt, men der var ikke fornemmelse af feber, og hendes afføring var normal, og hendes bror havde været syg ugen forinden. Der blev givet råd om at se tiden an og at henvende sig til egen læge. Det blev vurderet at være godt, at din datter kunne trøstes, og det blev anbefalet at tage hendes temperatur, og at såfremt der var feber, at hun skulle tilses af en læge.

Kl. 05.25 ringede din datters far til Behandlingssted 1 og forklarede om temperatur på 38,5. Han forklarede, at du forsøgte at amme din datter, og at hun havde meget luft i maven. Det blev noteret, at der blev set en video, hvor din datter var aktivt ammende, og at der ikke blev vurderet at være grund til bekymring. Der blev anbefalet delvis afklædning af din datter.

Styrelsen har til brug for sagens behandling indhentet lydfiler fra opkaldene.

Af opkaldet foretaget kl. 04.53 fremgår det, at det var din datters far, der foretog opkaldet, hvorefter du kom til telefonen. Der blev forklaret om, at din datter virkede smerteforpint siden aftenen forinden. Din datter kunne ligge og sove på dig, men når du bevægede dig, vågnede hun og græd og virkede forpint. Der var ingen opkast, og hendes temperatur var ikke målt. Du forklarede, at hendes bror havde været syg igennem flere dage med opkast. Du forklarede, at din datter aktuelt var meget stille, og at der havde været afføring. Det blev vurderet at være mindre alarmerende, da din datter kunne trøstes. Det blev rådet at se an, og der blev forklaret om mulighed for at komme ind på modtagelsen eller at søge egen læge. Det blev anbefalet at måle din datters temperatur, og at såfremt hun havde feber, så skulle hun tilses af en læge. Opkaldet blev herefter afsluttet.

Af opkaldet foretaget kl. 05.25 fremgår det, at det var din datters far, der foretog opkaldet, hvorefter du kom til telefonen. Det blev forklaret, at din datter havde forhøjet temperatur på 38,5, og at det virkede til, at hun havde meget luft i maven. Der blev herefter skiftet til videokonsultation. Det blev her vurderet, at hun suttede og trak vejret fint, og at hun ikke virkede dårlig. Det blev endvidere vurderet, at den forhøjede temperatur ikke var bekymrende, og der blev forklaret om muligheden for at tage Panodil for at få feberen ned og at klæde hende af. Der blev spurgt ind til feberen, og det blev igen anbefalet at give Panodil, give mindre tøj på og lade hende spise færdig. Det blev vurderet, at din datters smerter kunne skyldes luft i maven, og at der meget vel kunne være tale om luft i maven. Opkaldet blev herefter afsluttet.

Af videooptagelsen fremgår det, at din datter lå roligt ved brystet og suttede.

Det fremgår af en henvendelse fra dig den 15. december 2023, at din datter burde have været tilbudt at blive tilset af en læge ved det andet opkald, idet hun på dette tidspunkt havde fået konstateret feber.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel.

Vi vurderer i vores afgørelse, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Det betyder, at vi ikke har taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere Behandlingssted 1, Region A for en del af behandlingen.

Vi har lagt vægt på,

  • at der under det andet telefonopkald til Behandlingssted 1 blev oplyst, at din datter havde feber, og hun blev set på videokonsultation, hvor hun blev set stille, liggende ved brystet,
  • at et spædbarn på under tre måneder med feber skal indlægges, da dette kan betyde alvorlig sygdom.

Styrelsen kan oplyse, at et så lille spædbarn, som ████, der var 10 dage gammel, er meget sårbart, og at der ikke skal meget til, før dets almentilstand kan forværres betydeligt.

  • at der ved ikke at tilbyde indlæggelse til lægelig vurdering, blev handlet sundhedsfagligt kritisabelt,
  • at meningitis er en meget svær diagnose at stille hos et spædbarn, men at alle spædbørn med feber skal vurderes af en læge, og barnet skal, indtil andet er påvist, behandles som om det er alvorligt sygt, og derfor indlægges til vurdering,
  • at en video af et spædbarn, der ses ligge stille ved brystet og sutter, slet ikke giver Behandlingssted 1 tilstrækkelige oplysninger til at kunne vurdere om barnet er spændt, irritabelt, har ondt ved berøring, om hjerte og lunger lyder som de skal, for derved at være i stand til at kunne vurdere om der kan være tale om en infektion, som årsag til barnets temperaturstigning.

Styrelsen kan oplyse, at de almindelige symptomer på (bakteriel) meningitis er kraftig hovedpine, kvalme, opkast og høj feber på 39-40 grader, nakkestivhed og punktformede blødninger i huden (petekkier). Viral meningitis kan være anderledes udramatisk, hvor der ikke nødvendigvis er feber, og hvor symptomerne ikke inkluderer petekkier.

Styrelsen kan hertil oplyse, at spædbørn kan reagere på mange måder, blandt andet ved irritabilitet, hvor det er ubehageligt at røre på sig. Dertil må der ved meget små børn tages højde for, at barnet ikke selv er i stand til at oplyse om smerter, herunder hovedpine.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Behandlingssted 1, Region A for den resterende del af behandlingen.

Vi har lagt vægt på,

  • at der ved første opkald blev spurgt ind til symptomer og sygehistorie, og der blev udbedt en temperaturmåling, da denne ikke var taget,
  • at der skal foreligge en måling af temperatur, hvilket man fra Behandlingssted 1 relevant bad om ved det første opkald, ligesom der blev vejledt om at ringe igen, hvis der var feber, for at din datter i dette tilfælde kunne blive tilset på en børnemodtagelse til vurdering.

Styrelsen kan oplyse, at der kan være mange årsager til, at et spædbarn er utidigt, herunder maven, overstimulering, bøvser med videre. Når mavetarmsystemet virker, der ikke er opkast, barnet kan trøstes og familien ellers er trygge ved det, kan man godt se an, hvis der er målt normal temperatur.

Behandlingssted 1, Region A har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af din datter den 4. september 2023.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed