Utilstrækkelig udredning for hævet mandel

Lægeklinik får kritik for ikke at iværksætte yderligere udredning eller lave plan for opfølgning, da der ikke forelå en ikke-ondartet forklaring på patientens hævede mandel.

Sagsnummer:

24SFP73

Offentliggørelsesdato:

3. april 2024

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Kritik

Lægeklinikken (CVR.nr: ████) får kritik for behandlingen den 28. august 2019.

Klagen

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling på lægeklinikken cvr.nr. ████, i perioden fra den 6. august 2019 til den 22. april 2020.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

  • du ikke modtog relevant og tilstrækkelig undersøgelse og behandling henset til din tilstand og symptomer, herunder at der ikke blev reageret relevant og tilstrækkeligt herpå
  • du burde være blevet henvist til en speciallæge allerede i august måned 2019.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Du var 25 år, da du den 6. august 2019 blev undersøgt hos lægeklinikken, på grund af synkebesvær i en uge og ændret stemme. Du havde ikke feber eller smerter, og du havde været veltilpas. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, hvor din venstre mandel (tonsil) blev fundet meget hævet. Der blev ikke fundet tegn på trismus, som er et tegn på bylddannelse ved mandlen, og der blev ikke fundet grundlag for behandling. Du blev vejledt om at kontakte lægeklinikken igen ved forværring af din tilstand eller manglende bedring.

Den 28. august 2019 var du igen til en konsultation hos lægeklinikken i forbindelse med en svangre kontrol. Til denne konsultation blev din hævede mandel tilset. Den var fortsat meget hævet, og du blev informeret om at tilstanden skulle ses an, og at du skulle genhenvende dig ved feber, smerter eller fornemmelse af yderligere hævelse.

Den 22. april 2020 blev du atter undersøgt hos lægeklinikken, idet din mandel nu havde været hævet i 9 måneder, var hævet endnu mere, der var hvid belægning på, og da den let blødte ved berøring. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, og du blev henvist til en øre-, næse-, hals læge.

Du oplyser blandt andet i din klage, at du af flere omgange henvendte dig til lægeklinikken med mistanke om at fejle noget alvorligt, da det ikke var normalt at have den størrelse mandel over en længere periode. Du oplyser videre, at der ikke blev foretaget yderligere undersøgelser af dig, herunder blandt andet blodprøver og mærket på dine udvendige lymfer på kroppen. Du blev heller ikke sendt videre til en øre-næse-hals læge med det samme, hvilket du mener, lægeklinikken burde have gjort. Videre oplyser du, at du den 30. april 2020 fik diagnosen lymfekræft (non hodgkins lymphoma), efter du havde været til øre-, næse-, hals læge, som med det samme sendte dig videre til en kræftafdeling.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel.

Vi vurderer i vores afgørelse, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Det betyder, at vi ikke har taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere lægeklinikken, cvr.nr. ████ for dele af behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • lægeklinikken den 28. august 2019 burde have foretaget sig yderligere til afklaring af, hvad baggrunden var for din meget hævede mandel (tonsil). Dette særligt i betragtning af, at der ikke forelå anden forklaring på hævelsen, der havde været til stede i en måned. Videre burde der være foretaget yderligere objektiv undersøgelse af dig med vurdering af dine lymfeknuder på hals og andre dele af kroppen. Endvidere burde lægeklinikken have lagt en plan for opfølgning af den meget hævede mandel.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere lægeklinikken, cvr.nr. ████ for den øvrige behandling.

Vi har lagt vægt på, at:

  • det var relevant og tilstrækkeligt, at lægeklinikken den 6. august 2019 på baggrund af kun en uges varende symptomer med lidt synkebesvær og oplysning om veltilpashed ikke mistænkte alvorlig sygdom, herunder kræft i lymfeknuderne (non-Hodgkins lymfom). Det er ikke sædvanligt, at en almen praksis iværksætter en udredning for hævet mandel ved kun en uges varende symptomer. Sygdom/tumor som starter udenfor lymfeknuderne og milt, er ikke karakteriseret ved sygdommen non-Hodgkins lymfom. Det kunne derfor ikke forventes, at lægeklinikken ved henvendelsen med én uges symptomer kunne mistænke denne sygdom. Dermed var der heller ikke grundlag for, at der objektivt skulle have været foretaget undersøgelser af lymfeknuder eller foretaget blodprøver eller andet, ligesom der heller ikke var grundlag for henvisning til speciallæge.
  • det var relevant, at lægeklinikken den 28. august 2019 ikke mistænkte kræft i lymfeknuderne, og ikke foretog de blodprøver, som var relevante for denne mistanke. Dette idet hævelse af en mandel kan forveksles med lymfekræft, og da det samtidig fremgik, at lokationen af hævelsen var usædvanlig for non-Hodgkins lymfom.

Lægeklinikken, cvr.nr. ████ har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af dig den 28. august 2019.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed