Kritik for ikke at beskrive tegn på hoftedysplasi

Speciallægeklinik får kritik for ikke at beskrive forandringer på røntgenbilleder, som er forenelige med svær deformitet i hofteskålen på venstre side og mistanke om deformitet i hofteskålen på højre side.

Sagsnummer:

24SFP78

Offentliggørelsesdato:

12. april 2024

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Øvrig speciallægepraksis

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Kritik

Behandlingssted 1 (CVR-nr. ████) får kritik for beskrivelsen af røntgenbilleder den 10. juni 2022.

Klagen

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling hos Behandlingssted 1, den 10. juni 2022.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

  • røntgenbillederne ikke blev tolket og beskrevet på sundhedsfaglig forsvarlig vis.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 10. juni 2022 fik du foretaget en røntgenundersøgelse af dit bækken (stående) og din venstre hofte hos Behandlingssted 1. Du var 32 år på behandlingstidspunktet. Røntgenbillederne blev beskrevet med normale forhold.

Du har til sagen oplyst, at du efterfølgende er blevet diagnosticeret med udtalt deformitet i hofteskålen (hoftedysplasi).

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel.

Vi vurderer i vores afgørelse, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Det betyder, at vi ikke har taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi har til brug for sagen indhentet og gennemset røntgenbillederne af den 10. juni 2022.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere Behandlingssted 1 for beskrivelse af røntgenbilleder.

Vi har lagt vægt på, at:

  • røntgenbillederne ikke blev tolket og beskrevet på sundhedsfaglig forsvarlig vis, da der ikke blev beskrevet tegn på deformitet i hofteskålene. Det skyldes, at røntgenbillederne viser forandringer forenelig med svær deformitet i hofteskålen på venstre side og mistanke om deformitet i hofteskålen på højre side.
  • røntgenbillederne viser, at loftet i ledskålen (AA-vinkel) måler henholdsvis 6 grader på venstre side og 23 grader på højre side. Loftet i en ledskål er sædvanligvis højst 10 grader. Røntgenbillederne viser også, at det område af lårbenshovedet, som ledskålen dækker (CE-vinkel), måler henholdsvis 10 grader på venstre side og 30 grader på højre side. Området måler sædvanligvis over 25 grader. Vinklerne er derfor svært abnorme på venstre side og er forenelige med en stejl ledskål (hoftedysplasi). Billedoptagelsen af bækkenet er skævt, og det kan give en vis usikkerhed, når vinklerne måles.

En røntgenundersøgelse af hofter og bækken kan suppleres med en CT-scanning af bækken og lårbensknogler, hvor måling af vinklerne kan foretages mere præcist.

  • røntgenbillederne viser yderligere tegn på, at hofteskålen på højre side vender bagud (posterior-wall-sign). Tegn på, at hofteskålen vender bagud, giver sædvanligvis mistanke om deformitet i hofteskålen. Billedoptagelsen af bækkenet er skævt, og det kan give en vis usikkerhed. Billederne viser desuden en hvirvel på overgangen mellem lænderyggen og korsbenet, som kan give smerter.
  • der ved vurdering af røntgenbillederne af bækkenet burde være foretaget en vurdering af vinklen i ledskålens loft og vinklen af det område, hvor ledskålen dækker lårbenshovedet. Der burde desuden være foretaget en vurdering af tegn på, om ledskålens åbning vender mere bagud end normalt, herunder om knoglefremspringet på sædebenet ses i bækkenringen (ischial-spine-sign), om ledskålens for- og bagkanter krydser hinanden (cross-over-sign), og om hofteskålen vender bagud (posterior-wall-sign).

Behandlingssted 1, har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved beskrivelse af røntgenbilleder den 10. juni 2022.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed