Systemnedbrud gav ikke ret til ønsket læge

Ved lægevalg pga. praksisændring blev ikke-digital borger oplyst, at der var systemnedbrud, og at kommunen ikke oprettede venteliste. Da borgeren kom igennem til kommunen igen, havde lægen lukket for tilgang. Systemnedbrud gav ikke ret til den ønskede læge.

Sagsnummer:

24SFP79

Offentliggørelsesdato:

19. april 2024

Juridisk tema:

Valg af praktiserende læge

Kategori:

Patientrettigheder

Tiltrædelse

Vi er enige i afgørelsen fra ████ Kommune om valg af praktiserende læge. Vi tiltræder derfor afgørelsen.

Du havde ikke ret til at vælge den læge, du ønskede.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • du ikke kunne vælge den læge, du ønskede.

Sagsfremstilling

Den 5. december 2023 skrev regionen til dig, at du aktivt skulle vælge en ny læge, da en af lægerne i Behandlingssted 1 stoppede pr. 1. januar 2024. Du kunne vælge ny læge i perioden fra den 11. december 2023 kl. 10 til og med den 18. december 2024. Lægevalget skete ud fra ”først til mølle princippet”.

Du har oplyst, at din søn hjalp dig, da du hverken havde MitID eller E-boks. Din søn kontaktede kommunen den 11. december 2023 straks efter kl. 10. Han oplyste, at du ønskede at beholde Behandlingssted 1, som praktiserende læge. Han blev oplyst, at systemet var brudt ned, og at dit ønske om lægevalg ikke kunne registreres. Han blev opfordret til at ringe igen senere.

Du har også oplyst, at din søn ikke kunne komme igennem til kommunen før kl. 11.23. Han blev da oplyst, at Behandlingssted 1 allerede havde lukket for yderligere tilgang, fordi det maksimale antal patienter var opnået.

Du har også oplyst, at du er fysisk og psykisk afhængig af at have en læge, som har et dybt kendskab til dine sygeforløb.

Kommunen har oplyst, at der blev foretaget en række forskellige tiltag for at imødekomme de borgere, der ikke var digitale. Kommunen havde blandt andet opgraderet deres telefonlicenser, så flere medarbejdere kunne besvare opkald. Derudover havde samtlige ansatte i Borgerservice vagt på telefonen eller i Borgerservice, for at foretage lægeskift for de borger, der henvendte sig telefonisk eller personligt. Borgerne blev desuden ekspederet uden forudgående tidsbestilling, ligesom der var en vært på Borgerservice, der informerede om driftsstatus på sygesikringssystemet.

Kommunen har også oplyst, at sygesikringssystemet gik ned for både sagsbehandlere og borgere lidt efter kl. 10 den 11. december 2023. Kommunen havde ikke kendskab til, hvornår systemet ville komme op og køre igen, og heller ikke hvor mange ledige pladser, der var tilbage hos lægerne. Kommunen valgte derfor ikke at tage imod lægevalgsønsker, mens systemet var ude af drift.

Kommunen har også oplyst, at de havde modtaget en liste over sårbare patienter. Listen var udarbejdet af Behandlingssted 1. Kommunen blev bedt om, at tildele de patienter, der stod på listen over sårbare patienter til Behandlingssted 1. Dit navn fremgik ikke af listen.

Begrundelse

Reglerne om valg af læge

En person omfattet af sikringsgruppe 1 skal vælge en praktiserende læge og sende ønsket om lægevalg digitalt til kommunen.

Det er kommunen der bestemmer, hvordan et ønske om lægevalg skal indgives, hvis borgeren ikke kan benytte den digitale selvbetjening, herunder om lægevalget skal indgives mundtligt eller skriftligt.

En person omfattet af sikringsgruppe 1 kan frit vælge en læge, der har åbent for tilgang, inden for en afstand af 15 km fra personens bopæl.

En person kan i nogle tilfælde vælge en læge med lukket for tilgang. Det gælder fx hvis ens ægtefælle eller den, man bor med, er tilmeldt lægen. Det gælder også, hvis man har været hvilende sikret. Som hvilende sikret er man enten indkaldt til værnepligt eller indsat i fængsel.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke havde ret til at vælge den læge, du ønskede.

Vi har lagt vægt på, at:

 • kommunen havde iværksat tiltag til at imødekomme ønsker om lægevalg fra borgere uden adgang til den digitale selvbetjening.
 • ingen havde adgang til systemet under nedbruddet, hverken digitale borgere, ikke-digitale borgere eller sagsbehandlere i kommunen.
 • alle dermed blev stillet ens under systemnedbruddet, ligesom alle også fik den samme vejledning om at prøve senere, når systemet var oppe og køre igen.
 • du ikke fremgik af listen over sårbare patienter, som efter lægernes vurdering skulle tildeles til klinikken før andre.
 • Behandlingssted 1 havde lukket for tilgang på det tidspunkt, hvor systemet virkede og din søn kom igennem til kommunen.
 • du ikke opfyldte én af betingelserne for at vælge en læge med lukket for tilgang.
 • kommunen ikke kan give videre adgang til at vælge en læge med lukket for tilgang, end hvad der fremgår af reglerne.
 • kommunen derfor ikke kan give dispensation som følge af, at du fysisk og psykisk er afhængig af at have en læge, der har et dybt kendskab til dine sygeforløb.

Vi tiltræder derfor kommunens afgørelse om valg af praktiserende læge.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 5, nr. 3, om klager over kommunens afgørelser om lægevalg

Bekendtgørelse nr. 247 af 12. marts 2024 af sundhedsloven:

 • 59 om valg af praktiserende læge

Bekendtgørelse nr. 1056 af 31. maj 2021 om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren:

 • 2, stk. 1, om frit lægevalg inden for afstandsgrænsen
 • 3 om valg af læge med lukket for tilgang