Observation og behandling af karies

Tandlæge har overtrådt tandlægelovens § 12 i forbindelse ved sin behandling af i tiden fra 1974 til den 9. maj 1995.

Sagsnummer:

0015606

Offentliggørelsesdato:

12. december 2002

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Tandlæge <****> har overtrådt tandlægelovens § 12 i forbindelse ved sin behandling af <****> i tiden fra 1974 til den 9. maj 1995.

var blevet behandlet hos tandlæge i årene 1974 til 1995. Hun blev undersøgt hos tandlægen sidste gang den 9. maj 1995.

Den 13. oktober 1995 henvendte sig hos en anden tandlæge. Der blev den 23. november 1995 taget 8 røntgenbilleder, der viste, at der var udbredt caries, mangelfulde rodfyldninger og rodspidsbetændelse i flere tænder.

Der blev klaget til Tandlægenævnet i Kommune over manglende holdbarhed af kroner, tandfyldninger og rodbehandlinger udført i årene 1974 til 1995. Desuden klagede over manglende diagnostik af caries og rodspidsbetændelser.

Sundhedsstyrelsen indberettede den 15. november 1999 forholdet til Patientklagenævnet.

Patientklagenævnet finder, at tandlæge ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af .

Nævnet har lagt vægt på, at røntgenbillederne fra den 23. november 1995 viser, at der var caries og mangelfulde rodfyldninger i første store kindtand i højre side af overkæben (6+), i anden lille kindtand i højre side af overkæben (5+), i første lille kindtand i venstre side af overkæben (+4), hvor der tillige var rodspidsbetændelse, samt i første store kindtand i venstre side af overkæben (+6). Der var meget stort kariesangreb og rodspidsbetændelse i anden store kindtand i venstre side af overkæben (+7).

Videre har nævnet lagt vægt på, at røntgenbillederne fra den 23. november 1995 viser, at der var et mindre fyldningsoverskud på første store kindtand i højre side af underkæben (6-), mangelfulde rodfyldninger på anden lille kindtand i venstre side af underkæben (-5) og første store kindtand i venstre side af underkæben (-6), hvor der også var rodspidsbetændelse.

Nævnet finder, at tandlæge ikke i tilstrækkeligt omfang har diagnosticeret og informeret om hendes tænders tilstand, idet cariesangrebene på røntgenbillederne er så store, at det er nævnets opfattelse, at de også forelå, da tandlægen undersøgte hende i 1993.

Videre finder nævnet, at tandlæge burde have diagnosticeret de mange rodspidsbetændelser, og at så store cariesangreb burde give anledning til yderligere undersøgelser.

Endelig finder nævnet, at det af røntgenbillederne fremgår, at de fleste rodbehandlinger er mangelfulde, og da blev behandlet af tandlæge gennem 21 år, er det nævnets opfattelse, at har ansvaret for disse behandlinger, subsidiært kontrollen heraf.

Nævnet skal bemærke, at tandlæge s journalmateriale ikke har været tilgængeligt blandt andet som følge af en vandskade.