Klage over manglende diagnostik af graviditet uden for livmoderen

Overlæge <***>, kirurgisk-gastroenterologisk afdeling, <***>, har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> i perioden fra den 23. til den 25. juni 1999.

Sagsnummer:

0015906

Offentliggørelsesdato:

19. marts 2000

Speciale:

Gynækologi og obstetrik, Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <***>, kirurgisk-gastroenterologisk afdeling, <***>, har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> i perioden fra den 23. til den 25. juni 1999.

Efter at have konsulteret sin egen læge den 23. juni 1999 for smerter i højre side af underlivet blev <***> akut indlagt på kirurgisk afdeling, <***>, under diagnosen nyrestensanfald.

Ved indlæggelsen blev <***> fundet upåvirket, hvorfor der blev ordineret en række blodprøver samt observation, idet der fortsat var mistanke om nyrestensanfald.

Den 24. juni 1999 blev <***> tilset af overlæge <***>. Han fandt <***> upåvirket med let ømhed i højre side af underlivet. Adspurgt fortalte <***> ifølge journalen, at hun ikke tidligere havde haft nyrestens- eller underlivsgener. <***> regnede med at skulle have menstruation om få dage.

Af sygeplejekardeks fremgår, at <***> havde turevise smerter.

Overlæge <***> fandt, at alle urin og blodprøver taget ved indlæggelsen, på nær antallet af hvide blodlegemer i blodet var normale. Overlæge <***> ordinerede ultralydsundersøgelse med henblik på undersøgelse af de indvendige kønsorganer og højre urinleder og nyre. Der skulle særligt observeres eventuelle abnormiteter lokaliseret til højre æggestok og æggeleder, højre urinleder og nyre. Der blev ikke ordineret urinundersøgelse for graviditet eller gynækologisk undersøgelse.

Natten til den 25. juni 1999 havde <***> smerter, som krævede to gange injektion med Ketogan for at lette. Den 25. juni 1999 om morgenen tilså overlæge <***> atter <***> og fandt, at hun var helt uøm i maven. Ultralydsundersøgelsen som forelå viste, at <***> havde en stor galdesten, rigelig luft og en del afføring i tarmen, men at der i øvrigt ikke var unormale fund.

Overlæge <***> anfører i sin udtalelse af 25. august 1999, at han på denne baggrund vurderede, at <***>s gener kunne hidrøre fra den højre del af tyktarmen, som følge af luft og afføring i tarmen og, at han derfor anbefalede <***> at få gang i maven. Desuden anbefalede han <***> at søge læge ved fornyede smertetilfælde. <***> blev herefter udskrevet til hjemmet.

Ifølge senere udtalelse fra overlæge <***> fandt han ved sin undersøgelse af <***>, at hun burde have foretaget en gynækologisk undersøgelse, hvilket han meddelte hende. Overlægen meddelte samtidig, at der på grund af ressourceproblemer desværre var ventetid på en sådan undersøgelse. <***> herefter oplyste overlæge <***>, at hun en uge forinden havde fået foretaget en gynækologisk undersøgelse hos enten egen læge eller speciallæge.

Der er ikke i overlæge <***>s journaloptegnelser af 25. juni 1999 oplysninger herom.

Ifølge <***> er det af overlæge <***> anførte ikke korrekt.

Ifølge <***>s egen læge <***> er <***> ikke blevet henvist til gynækologisk undersøgelse hos en speciallæge, ligesom hun ikke af egen læge selv har fået foretaget en gynækologisk undersøgelse.

Efter at have ligget i sengen et par dage, søgte <***> den 29. juni 1999 vikar for egen læge på grund af svimmelhed og træthed.

Den 30. juni 1999 tog <***> på tur med sin familie og fik herunder et kraftigt smerteanfald, hvorefter hun akut blev indlagt på <***> i <***>. Der konstaterede man, at <***> havde en bristet graviditet udenpå livmoderen (bristet ekstrauterin graviditet), hvilket hun blev opereret for.

Der er klaget over, at der ikke blev udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved undersøgelse og behandling af <***> på <***>.

Patientklagenævnet finder, at overlæge <***> ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af <***>, idet han ikke før udskrivelsen den 25. juni 1999 sikrede sig, at <***> fik foretaget en underlivsundersøgelse. Nævnet finder det på baggrund af de i sagen foreliggende oplysninger ikke godtgjort, at <***> oplyste overlæge <***>, at hun en uge forinden havde fået foretaget en gynækologisk undersøgelse hos enten egen læge eller speciallæge.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at <***> den 23. juni 1999 blev akut indlagt af egen læge, idet hun gennem nogle dage havde haft tiltagende smerter i højre side af underlivet/ maveregionen. Nævnet har herunder lagt vægt på, at overlæge <***> på baggrund af sin undersøgelse af <***> konkluderede, at det ikke drejede sig om nyresten eller akut blindtarmsbetændelse.

Nævnet finder, at en underlivsundersøgelse burde have været udført som led i udredningen af <***>s uafklarede tilstand i underlivet/ maveregionen, idet gynækologiske lidelser er en hyppig årsag til akut opståede mavesmerter.

Nævnet har lagt vægt på, at der ved en underlivsundersøgelse er mulighed for at få en vurdering af livmoderens forhold samt en vurdering af forholdene svarende til æggeleder og æggestok, og om hvorvidt der foreligger ømhed eventuelt med ensidig udfyldning.

Nævnet finder endvidere, at det havde været hensigtsmæssigt, om <***> havde fået foretaget en graviditetstest, idet et positivt udfald af denne ville være bestemmende for den videre behandling.