Klage over tidlig udskrivelse efter by-pass-operation

Afdelingslæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 23. juli 1998 på <***> afdeling, <***> hospital.

Sagsnummer:

0015914

Offentliggørelsesdato:

19. marts 2000

Speciale:

Brysthulekirurgi (thoraxkirurgi), Karkirurgi, Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Afdelingslæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 23. juli 1998 på <***> afdeling, <***> hospital.

 

På grund af forsnævringer på fire kranspulsårer fik <***> den 17. juli 1998 foretaget en koronararterie-bypassoperation med brug af hjerte-lungemaskine på thorax-karkirurgisk afdeling, <***> hospital. Der blev syet nye kar på de fire kranspulsårer. Operationen forløb uden komplikationer.

Den 23. juli 1998 blev <***> udskrevet fra afdelingen af afdelingslæge <***>.

Den 24. juli 1998 blev <***> genindlagt på <***> afdeling, <***> hospital, idet hun efter udskrivelsen havde haft svedeture, kulderystelser og tiltagende vejrtrækningsbesvær, og en hjemmesygeplejerske havde bemærket en del siven fra operationssåret.

Hun havde ved indlæggelsen feber 38,7.

Ved en operation den 25. juli 1998 fandtes betydelig bylddannelse bag brystbenet, som var meget tyndt og havde flere brud. Infektionen blev behandlet med antibiotika og drænage. Da der herefter skete forværring af <***>s tilstand, blev der den 31. juli 1998 foretaget plastikkirurgisk operation (svinglap).

Der er klaget over, at afdelingslæge <***> udskrev <***> den 23. juli 1998 uden at sikre sig, at der ikke var infektion og på trods af, at der umiddelbart før var konstateret feber.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at kritisere, at afdelingslæge <***> den 23. juli 1998 udskrev <***> fra <***> afdeling, <***> hospital.

Nævnet har lagt vægt på, at der ifølge journalen den 18. juli 1998 var negativ væskebalance. EKG viste sinusrytme uden tegn på iltmangel, hvilket var tegn på en vellykket operation.

Videre har nævnet lagt vægt på, at <***> ifølge journalen den 19. juli 1998 var lidt mat, men ellers velbefindende med en kropstemperatur på 37,5. Der konstateredes et vægtoverskud på lidt over 5 kg.

Nævnet har også lagt vægt på, at <***> ifølge journalen den 21. juli 1998 var velbefindende og uden feber, men stadig noget træt efter operationen. Vægten var faldende.

Ligeledes har nævnet lagt vægt på, at <***> ifølge journalen den 22. juli 1998 havde haft feber 38,2 aftenen før, men at temperaturen om morgenen var faldet til 37,4. Begge operationsar blev undersøgt og fandtes uden tegn på betændelsestilstand. <***> var velbefindende, og der blev planlagt udskrivelse den efterfølgende dag, hvis hun stadig var feberfri.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at afdelingslæge <***> ifølge journalen den 23. juli 1998 fandt, at <***> var velbefindende og feberfri.

Nævnet har endelig lagt vægt på, at blodprøveundersøgelser foretaget den 17., den 18., den 19. og den 21. juli 1998 ifølge laboratorieskemaet viste stigende antal hvide blodlegemer (leucocytter), henholdvis 13,1, 9,8, 10,8 og 11,9, mens tallene for C-reaktivt protein (CRP) var henholdsvis 204 og 95 for den 19. og den 21. juli 1998.

Nævnet kan oplyse, at stigende antal hvide blodlegemer kan være udtryk for en pågående betændelsestilstand, mens faldende C-reaktivt protein er udtryk for aftagende betændelsestilstand. Sikker pågående bakteriel betændelsestilstand vil sædvanligvis kun antages, hvis tallet for C-reaktivt protein er over 1000. Det er velkendt, at brugen af hjerte-lungemaskine frigør hvide blodlegemer, hvorfor antallet af hvide blodlegemer efter en operation, hvor der anvendes hjerte-lungemaskine, næsten altid er let forhøjet (over 10). Indenfor hjertekirurgien anvendes særligt mængden af C-reaktivt protein som indikator for pågående betændelsestilstand.

På denne baggrund finder nævnet, at afdelingslæge <***> handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt lægefaglig standard, da han den 23. juli 1998 udskrev <***> fra <***> afdeling, <***> hospital, idet han på baggrund af de foretagne blodprøver ikke havde anledning til at mistænke pågående betændelsestilstand i betragtning af, at <***> under operationen var blevet behandlet med hjerte-lungemaskine, og idet operationsarrene ikke viste tegn på betændelsestilstand.

Nævnet kan oplyse, at en mindre temperaturforhøjelse efter en koronararterie-bypassoperation sædvanligvis ikke tillægges nogen større betydning, da den blandt andet kan skyldes en mindre og helt normal blodansamling omkring hjertet.