Klage over, at en speciallæge i psykiatri ikke vurderede patientens legemlige sygdomme

Speciallæge i psykiatri har ikke overtrådt lægeloven ved afgivelsen af sin erklæring af 21. oktober 1998 vedrørende .Efter anmodning fra Kommune var den 21. oktober 1998 til konsultation hos speciallæge i psykiatri med henblik på udfærdigelse af en lægeerklæring til en sag om førtidspension.

Sagsnummer:

0015920

Offentliggørelsesdato:

1. februar 2003

Juridisk tema:

Lægeerklæringer

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Speciallæge i psykiatri <****> har ikke overtrådt lægeloven ved afgivelsen af sin erklæring af 21. oktober 1998 vedrørende <****>.

Efter anmodning fra <****> Kommune var <****> den 21. oktober 1998 til konsultation hos speciallæge i psykiatri <****> med henblik på udfærdigelse af en lægeerklæring til en sag om førtidspension.

er født i , og kom til i 1992 til Danmark som politisk flygtning. Han har i 1½ år været fængslet i , og , samt været udsat for tortur, hvorfor han i en periode har været behandlet på for torturofre blandt andet med samtale hos psykiater. I 1998 blev opereret for diskusprolaps, men resultatet blev ikke tilfredsstillende, hvorfor afventer ny operation.

Efter sin undersøgelse af konkluderede speciallæge , at der fra psykiatrisk synspunkt ikke var tale om en varig nedsættelse af funktionsevnen hos .

Der blev ikke udført en objektiv undersøgelse under konsultationen.

Der er klaget over, at speciallæge ikke foretog en tilstrækkelig undersøgelse, samt at speciallæge på baggrund af sin undersøgelse vurderede, at ikke var syg (at lægen ikke fandt blivende og konstant nedsat funktionsevne).

Nævnet har lagt vægt på, at speciallæge ifølge lægeerklæringen orienterede sig grundigt om s baggrund, ligesom speciallægen orienterede sig om tidligere og aktuelle fysiske og somatiske traumer.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at speciallæge på baggrund af sin undersøgelse konkluderede, at led af posttraumatisk belastningsreaktion.

Nævnet kan oplyse, at posttraumatisk belastningsreaktion normalt ikke medfører nogen blivende psykiatrisk fundtionsnedsættelse, samt at lægeerklæring fra en speciallæge i psykiatri ikke omfatter en vurdering af patientens legemelige sygdomme.

På denne baggrund finder nævnet ikke at kunne statuere, at speciallæge i psykiatri har overtrådt lægeloven ved afgivelse af erklæring af 21. oktober 1998 vedrørende .