Klage over brud på tavshedspligt ved samtale, overhørt af medpatient

Sygeplejerske<***> har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med sin videregivelse af oplysninger om <***> til hendes døtre den 21. januar 1999.

Sagsnummer:

0016004

Offentliggørelsesdato:

19. februar 2000

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Faggruppe:

Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Sygeplejerske<***> har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med sin videregivelse af oplysninger om <***> til hendes døtre den 21. januar 1999.

I følge <***> besøgte hun sin moder, <***>, på kirurgisk gastroenterologisk afdeling, <***>, den 21. januar 1999 og fandt sin moder forvirret, grædende og angst, fordi hendes mave var sprækket i operationssåret.

I følge <***> prøvede hun at finde en sygeplejerske, eventuelt en læge, for at få oplyst, hvad der var sket. Hun henvendte sig derfor til sygeplejerske <***>, som netop kom ind på stuen, hvor moderen, <***>, lå for at måle et blodtryk på en medpatient. <***> har anført, at hun spurgte sygeplejerske<***>, om hun kunne komme til at tale med en læge om moderens tilstand, men fik at vide, at dette aktuelt ikke kunne lade sig gøre, fordi de opererede, og at det ikke var muligt at bestille en egentlig samtaletid. <***> ønskede derfor en samtale med sygeplejersken, når hun var færdig med at undersøge medpatienten, men fik at vide, at det ikke var muligt. Sygeplejerske <***> bad hende om at oplyse, hvad hun gerne ville orienteres om. Samtalen foregik således i følge <***> medens sygeplejersken undersøgte medpatienten og hen over denne.

Ifølge <***> oplyste sygeplejerske<***>, at <***> 14 dage gamle operationsar var sprækket på grund af betændelse, og at det skulle renses en til to gange dagligt, og at der derefter skulle lægges ny forbinding, samt at der ikke kunne siges noget om, hvor længe behandlingen skulle foregå.

<***>, har endvidere anført, at hun spurgte sygeplejerske<***>, om der var blevet foretaget undersøgelse af moderens ryg, idet hun havde klaget over smerter i ryggen i de 14 dage, der var gået efter operationen. Sygeplejerske<***> skulle have oplyst, at der ikke var oplysninger om rygundersøgelse, men hun mente i øvrigt, at rygsmerterne skyldtes, at <***>ikke var interesseret i at komme ud af sengen. <***> afbrød herefter samtalen og fik tilbudt oplysninger om moderens tilstand ved næste stuegang.

Sygeplejerske<***> har i skrivelse af 3l. juli 1999 oplyst, at hun ikke har erindring om det af <***> anførte, og det er fra afdelingssygeplejerske <***>den 15. juli 1999 oplyst, at der ikke findes oplysninger i journal eller kardex om denne samtale.

Der er klaget over, at <***>, <***>Sygehus , kirurgisk gastroenterologisk afdeling, den 21. januar 1999 overtrådte sin tavshedspligt ved videregive oplysninger til <***> og hendes søster vedrørende moderen <***> tilstand, medens sygeplejerske <***> tog blodtryk på en medpatient, der således overhørte samtalen.

Patientklagenævnet finder, at sygeplejerske <***> ikke har brudt sin tavshedspligt ved at videregive oplysninger om <***> til hendes døtre den 21. januar 1999.

Nævnet har lagt vægt på, at <***> ved at spørge sygeplejerske <***> om moderens tilstand, mens sygeplejerske <***> stod ved medpatientens seng, selv foranledigede, at samtalen blev overhørt af medpatienten, hvilket efter det oplyste blev accepteret af <***>.