Klage over ordination af Lucosil til ammende kvinde

Vagtlæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin telefoniske rådgivning i forbindelse med behandlingen af <***> den 24. september 1999.

Sagsnummer:

0016410

Offentliggørelsesdato:

19. maj 2000

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Vagtlæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin telefoniske rådgivning i forbindelse med behandlingen af <***> den 24. september 1999.

Den 24. september 1999 henvendte <***> sig telefonisk til vagtlæge <***> på grund af blærebe-tændelse. Hun oplyste i den anledning, at hun ammede et 3 måneder gammelt barn.

Vagtlæge <***> ordinerede behandling med Lucosil tabletter á 500 mg. Lægen har oplyst, at det fremgår af Lægemiddelkataloget, at børn ned til 1 måneders alderen kan behandles med Lucosil, hvorfor hun vurderede, at der ikke var noget til hinder for, at <***> fik præparatet, selvom hun ammede.

Den 25. september 1999 henvendte <***> sig igen til lægevagten, da hun var i tvivl om, hvorvidt hun måtte tage tabletterne, når hun ammede. Lægevagten ændrede medicinen til Selexid tabletter á 200 mg.

Der er klaget over, at vagtlæge <***> ordinerede Lucosil til <***>, som hun imidlertid ikke måtte tage, da hun ammede.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det af Lægemiddelkataloget fremgår, at sulfametisol ikke må gives i forbindelse med amning.

Nævnet finder imidlertid, at Lægemiddelkatalogets rekommandationer alene er retningsgivende for den enkelte læge, der i behandlingssituationen skal udøve et konkret lægefagligt skøn udfra sin op-daterede viden.

I betragtning af, at vagtlæge <***> foretog en konkret vurdering af behandlingen med baggrund i den seneste anerkendte lægefaglige viden om sulfametisol, finder nævnet ikke grundlag for kritik af, at hun ordinerede Lucosil til <***> den 24. september 1999.