Klage over at forkert tand blev trukket ud

Tandlæge har overtrådt tandlægelovens § 12, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld i forbindelse med sin behandling af den 16. oktober 1997 i Centraltandklinikken i .

Sagsnummer:

0016509

Offentliggørelsesdato:

1. december 2002

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Tandlæge <****> har overtrådt tandlægelovens § 12, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld i forbindelse med sin behandling af <****> den 16. oktober 1997 i Centraltandklinikken i <****>.

Den 16. oktober 1997 henvendte sig til en akut konsultation på Centraltandklinikken i, idet han havde smerter og mente at have hul i en tand.

Tandlæge noterede i journalen, at der var stærke smerter fra tanden +3 (hjørnetanden i venstre side af overkæben). Han tog et røntgenbillede og vurderede, at årsagen til smerterne var en blanding af betændelse i tandens nerve (pulpitis) og betændelse i tandens støtteapparat (parodontitis). Tanden +3 blev derpå trukket ud under lokalbedøvelse.

Tandlæge har oplyst, at henvendte sig med det udtrykkelige ønske at få tanden +3 trukket ud, hvilket angiveligt skyldtes uudholdelige smerter. Den kliniske undersøgelse viste utvetydigt, at tanden var ekstremt øm, når man rørte ved den eller bankede på den.

Den 27. oktober 1997 henvendte sig igen på Centraltandklinikken, hvor tanden +2 (den lille fortand i venstre side af overkæben) blev trukket ud, da der var hul i tanden.

Der er klaget over, at tandlæge den 16. oktober 1997 trak den forkerte tand ud, idet han trak en rask tand ud.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at røntgenbilledet fra den 16. oktober 1997 ikke viste sygelige forandringer af tanden +3 bortset fra knoglesvind (marginal parodontitis).

På den baggrund finder nævnet, at tandlæge udviste manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved den 16. oktober 1997 at trække tanden +3 ud. Der foreligger efter nævnets opfattelse ikke forhold, der indicerer, at der var tilstrækkeligt grundlag for at trække tanden +3 ud den 16. oktober 1997.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at tandlæge ikke har journalført, at +3 var øm ved berøring, og at journalen heller ikke indeholder overvejelser om fornyet røntgenundersøgelse af tanden eller om, hvorvidt der uanset udfaldet af den foretagne røntgenundersøgelse reelt var problem med denne.

Nævnet finder det endvidere ikke tilstrækkeligt godtgjort, at den 16. oktober 1997 skulle have fremsat et ønske om at få trukket tanden +3 ud. Det er i øvrigt nævnets opfattelse, at et sådant ønske i så fald burde have været journalført, da der ikke var tandlægefaglig indikation for udtrækning af tanden.

Nævnet har lagt vægt på, at der i journalen intet er anført om, at ønskede at få trukket tanden +3 ud.