Klage over resultatet af tandreguleringsbehandling

Specialtandlæge i ortodonti har ikke overtrådt tandlægeloven i forbindelse med sin behandling af i perioden fra den 6. marts 1989 til den 26. juni 1992 i sin klinik.

Sagsnummer:

0016515

Offentliggørelsesdato:

1. december 2002

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Specialtandlæge i ortodonti <****> har ikke overtrådt tandlægeloven i forbindelse med sin behandling af <****> i perioden fra den 6. marts 1989 til den 26. juni 1992 i sin klinik.

påbegyndte i 1989 tandreguleringsbehandling i Kommunale Tandpleje. Specialtandlæge i ortodonti diagnosticerede et dybt bid på fortænderne med påbidning af ganeslimhinden af underkæbens fortænder. Der var endvidere saksbid på flere tænder, hvilket indebar, at tænderne i overkæben stod helt uden på tænderne i underkæben.

Den 6. marts 1989 blev der påsat fast apparatur på tænderne i begge kæber. Behandlingen blev afsluttet den 26. juni 1992.

Der er klaget over, at specialtandlæge ikke udførte en korrekt tandreguleringsbehandling, idet det efterfølgende er konstateret, at der er noget galt med tandstillingen.

Patientklagenævnet finder, at specialtandlæge ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af i perioden fra den 6. marts 1989 til den 26. juni 1992.

Nævnet har lagt vægt på, at specialtandlæge ifølge journalen før behandlingens påbegyndelse indsamlede diagnostisk materiale i form af studiemodeller, ortopantomografisk- og profilrøntgenoptagelse, samt ansigstfoto. Der forelå analyse af røntgenbillederne.

Videre har nævnet lagt vægt på, at specialtandlæge ifølge journalen planlagde et behandlingsforløb, hvor der med anvendelse af fast apparatur skulle tilstræbes et tilfredsstillende sammenbid.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at studiemodeller fra den 24. maj 1991, hvor behandlingen med fast apparatur blev afsluttet, viser, at der var opnået et tilfredsstillende sammenbid.

På denne baggrund finder nævnet, at specialtandlæge ikke har overtrådt tandlægeloven, idet han ved sin behandling af opnåede et tilfredsstillende resultat, der var i overensstemmelse med de mål, han havde sat for behandlingen. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om specialtandlæge ved behandlingens afslutning i 1992 havde informeret om, at en eventuelt yderligere vækst af underkæben ville kunne påvirke det opnåede resultat.

Nævnet har herved lagt vægt på, at der ved behandlingens afslutning ikke blev informeret om, at en eventuel yderligere vækst af underkæben ville kunne påvirke sammenbiddet. var 16 år, da tandreguleringsbehandlingen blev afsluttet.

Nævnet kan oplyse, at restvækst af underkæben for drenges vedkommende kan forekomme indtil nittenårsalderen.