Afslag på tandregulering på grund af psykosociale problemer

Specialtandlæge <***> har ikke overtrådt tandlægeloven i forbindelse med sin behandling af <***> den 14. oktober 1999 i <***> Kommunale Tandpleje.

Sagsnummer:

0016516

Offentliggørelsesdato:

19. april 2000

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Specialtandlæge <***> har ikke overtrådt tandlægeloven i forbindelse med sin behandling af <***> den 14. oktober 1999 i <***> Kommunale Tandpleje.

Den 20. februar 1995 blev <***> undersøgt af specialtandlæge <***> med henblik på tandreguleringsbehandling.

Den 23. september 1996 og den 18. maj 1998 undersøgte specialtandlæge <***> igen <***>.

Den 21. september 1999 blev <***> undersøgt af en anden specialtandlæge. Hjemmet blev informeret om, at <***> Kommunale Tandpleje ikke kunne tilbyde tandreguleringsbehandling, men <***> blev tilbudt ny undersøgelse af specialtandlæge <***>.

Den 14. oktober 1999 undersøgte specialtandlæge <***> igen <***> og fastholdt, at der ikke kunne gives et kommunalt tilbud om tandreguleringsbehandling.

Der er klaget over specialtandlæge <***>s behandling af <***> den 14. oktober 1999 med henblik på tandregulering.

Patientklagenævnet finder, at specialtandlæge <***>s behandling af <***> den 14. oktober 1999 var i overensstemmelse med almindelig anerkendt praksis.

Nævnet har lagt vægt på, at specialtandlæge <***> havde fulgt og beskrevet <***>s tandstillings udvikling regelmæssigt indtil afslutningen af tandskiftet.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der ikke blev konstateret funktionsafvigelser, idet der alene var tale om pladsmangel.

Endelig har nævnet lagt vægt på, at der ikke er tilstrækkelige holdepunkter for at antage, at <***> på grund af sin tandstilling havde psykosociale problemer.

Nævnet bemærker, at stillingtagen til tandregulering først er mulig, når alle mælketænder er skiftet. Inden da har man ikke mulighed for at vurdere hvor stor pladsmanglen vil blive, idet bredden af de nye tænder i kæben ikke kendes.