Klage over mangelfuld helprotese

Klinisk tandtekniker <***> har overtrådt tandteknikerlovens § 6, fordi han ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med behandlingen af <***> i perioden fra den 9. september 1997 til den 8. december 1998.

Sagsnummer:

0016521

Offentliggørelsesdato:

19. april 2000

Faggruppe:

Kliniske tandteknikere

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Klinisk tandtekniker <***> har overtrådt tandteknikerlovens § 6, fordi han ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med behandlingen af <***> i perioden fra den 9. september 1997 til den 8. december 1998.

Den 9. september 1997 henvendte <***> sig til klinisk tandtekniker <***> for at få nye helproteser, da hun var utilfreds med sine nuværende proteser. Samme dag blev der taget 1. aftryk.

Den 10. september 1997 blev der taget 2. aftryk, den 15. september 1997 blev der lavet sammenbid og den 19. september 1997 blev der prøvet tandopstilling. Den 26. september 1997 blev proteserne indsat.

Indenfor den næste måned var der ifølge journalmaterialet enkelte små rettelser omkring protesetanden – 7 (anden store kindtand i venstre side af underkæben). Til sidst blev – 7 fjernet fra protesen, og der blev planlagt midlertidig blød bund i den.

Den 30. juni 1998 blev der taget aftryk til omstilling (alt lyserødt acryl fornys) af underprotesen, og den blev indsat den 7. juli 1998.

Derefter blev underprotesen flere gange forsynet med midlertidig ny bund indtil begge helproteser fik lavet ny bund (rebasering) den 8. december 1998. Der blev planlagt kontrolbesøg tre uger senere eller tidligere, hvis der var behov for det.

<***> kom imidlertid ikke mere hos klinisk tandtekniker <***>, men hun informerede ham i stedet skriftligt den 5. august 1999 om, at hun var utilfreds med proteserne og havde fået fremstillet nye proteser hos anden behandler.

Der er klaget over, at helproteserne ikke passede, og at brug af dem gav susen for ørerne.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at overprotesen ved syn og skøn den 28. december 1999 fandtes i orden.

Nævnet finder derfor ikke anledning til kritik af klinisk tandtekniker <***>s behandling af <***>, for så vidt angår overprotesen.

For underprotesens vedkommende har nævnet lagt vægt på, at fortænderne ved syn og skøn var placeret for langt fremme og dermed for tæt på underlæben.

Nævnet kan oplyse, at når fortænderne på underprotesen er placeret for tæt på underlæben, vil aktivitet i underlæbens muskler under tygning og tale skubbe protesen bagud og løfte den fra underlaget. Dette vil ofte medføre, at overprotesen også går løs.

Nævnet har lagt til grund, at klinisk tandtekniker <***> korrigerede underprotesen flere gange, men at disse korrektioner ikke omfattede fortændernes placering på protesen.

Det er derfor nævnets opfattelse, at klinisk tandtekniker <***> ikke var opmærksom på, at det var placeringen af fortænderne på underprotesen, der var en væsentlig årsag til <***>s problemer med proteserne.

Nævnet finder derfor anledning til kritik af klinisk tandtekniker <***>s behandling af <***>, for så vidt angår underprotesen.

På det foreliggende grundlag finder nævnet derfor, at klinisk tandtekniker <***> udviste manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen af <***> i perioden fra den 9. september 1997 til den 8. december 1998.