Mangelfuld journalføring af behandlingsforløb og udfyldning af hen - og til bagevisningsblanket til tandlægen

Klinisk tandtekniker har overtrådt tandteknikerlovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld i forbindelse med behandlingen af i perioden fra den 23. oktober 1998 til den 2. juli 1999.Klinisk tandtekniker har overtrådt tandteknikerlovens § 9, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 548 af 10. november 1981, fordi han ikke i tilstrækkeligt omfang har ført journal over behandlingen af i perioden fra den 23. oktober 1998 til den 2. juli 1999.

Sagsnummer:

0016523

Offentliggørelsesdato:

1. december 2001

Juridisk tema:

Journalføring

Faggruppe:

Kliniske tandteknikere

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Klinisk tandtekniker <****> har overtrådt tandteknikerlovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld i forbindelse med behandlingen af <****> i perioden fra den 23. oktober 1998 til den 2. juli 1999.

Klinisk tandtekniker <****> har overtrådt tandteknikerlovens § 9, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 548 af 10. november 1981, fordi han ikke i tilstrækkeligt omfang har ført journal over behandlingen af <****> i perioden fra den 23. oktober 1998 til den 2. juli 1999.

Den 23. oktober 1998 henvendte sig til klinisk tandtekniker med henblik på fremstilling af delprotese til overkæben, da fortænderne på grund af parodontose havde ændret stilling og stod for langt fremme.

Klinisk tandtekniker udarbejdede derefter to hen- og tilbagevisningsblanketter til tandlæge med henblik på protesens konstruktion. Den ene blanket var udateret, mens den anden var dateret den 12. marts 1999.

Den 12. april blev den sidste hen-og tilbagevisningsblanket returneret fra egen tandlæge, og samme dag journalførte klinisk tandtekniker , at forslaget til protesens metalskelet skulle ændres.

Den 10. juni 1999 blev der taget aftryk til protesen.

Den 30. juni 1999 blev der hos egen tandlæge trukket seks tænder (3,2,1+1,2,3) ud i overkæben, og protesen blev indsat hos klinisk tandtekniker .

Den 2. juli 1999 var der kontrol hos klinisk tandtekniker , og udtrykte utilfredshed med protesens kosmetik, idet metalskelettet var for synligt.

Derefter fremstillede klinisk tandtekniker en ny delprotese, der var udformet anderledes og fungerede til s tilfredshed.

Der er klaget over, at delprotesen til overkæben var kosmetisk utilfredsstillende, og at der ikke kunne tygges med den.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at delprotesen ifølge syn og skøn den 6. januar 2000 havde et metalskelet, der dækkede tyggefladerne (onlays) på de seks kindtænder 6,5,4 + 4,5,6. Onlays og protesens bøjler var meget synlige og skæmmende.

Nævnet har bemærket, at der ifølge klinisk tandtekniker s journalmateriale var dybt bid på fortænderne med påbidning af tandkødet (gingiva) bag fortænderne i overkæben.

Nævnet kan oplyse, at et dybt bid med påbidning af tandkødet bag fortænderne i overkæben kan hæves ved hjælp af onlays på en delprotese eller pålægning af plast på kindtændernes tyggeflader, således at der ikke længere er påbidning af tandkødet.

Nævnet har bemærket, at der på den udaterede hen- og tilbagevisningsblanket underskrevet af klinisk tandtekniker og s egen tandlæge er optegnet et konstruktionsforslag til delprotesen af klinisk tandtekniker , hvor der ikke ses onlays på kindtænderne.

Det er derfor nævnets opfattelse, at klinisk tandtekniker efter tandlægens mundtlige anvisning ændrede protesens konstruktion til en protese med onlays og derefter journalførte ændringsforslaget.

Nævnet finder det kritisabelt, at klinisk tandtekniker fremstillede delprotesen med bøjler og onlays, der var meget synlige og skæmmende.

Nævnet har også lagt vægt på, at delprotesen ifølge syn og skøn den 6. januar 2000 ikke kunne komme helt på plads på de naturlige tænder. Derfor kunne sammenbiddet mellem protesen og naturlige tænder i underkæben (okklusion og artikulation) ikke vurderes .

Nævnet kan oplyse, at en delprotese, der ikke anvendes, efter et stykke tid ikke længere kan komme helt på plads på de naturlige tænder, fordi disse ændrer stilling, når de ikke holdes på plads af protesen.

Nævnet har lagt vægt på, at det sidste halve år ikke har anvendt den indklagede protese, men en anden protese, som fastholder de naturlige tænder i en lidt anden stilling end den protese, der er klaget over.

Det er nævnets opfattelse, at protesens funktion under tygning ikke kan vurderes som følge af, at sammenbiddet ikke kunne vurderes ved syn og skøn.

På det foreliggende grundlag finder nævnet, at klinisk tandtekniker udviste manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af i perioden fra den 23. oktober 1998 til den 2. juli 1999.

Med hensyn til klinisk tandtekniker s journalføring af behandlingen har nævnet lagt vægt på, at der intet er journalført om andet aftryk til protesen. Desuden er der ikke journalført noget om sammenbid, tandopstilling og størrelsen af bidhævningen.

Desuden har nævnet lagt vægt på, at klinisk tandtekniker ikke daterede den hen og tilbagevisningsblanket, hvorpå han optegnede sit konstruktionsforslag til protesen.

På det foreliggende grundlag finder nævnet derfor, at klinisk tandtekniker s journalføring af behandlingen af i periden fra den 23. oktober 1998 til den 2. juli 1999 var mangelfuld.