Klage over at den gamle protese blev genanvendt til den nye protese

Klinisk tandtekniker har overtrådt tandteknikerlovens § 6, fordi han ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med behandlingen af i perioden fra den 21. juni til den 8. december 1999.Klinisk tandtekniker har overtrådt tandteknikerlovens § 9, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 548 af 10. november 1981, fordi han ikke i tilstrækkeligt omfang har ført journal over behandlingen af den 21. juni 1999.

Sagsnummer:

0016526

Offentliggørelsesdato:

1. december 2002

Juridisk tema:

Journalføring

Faggruppe:

Kliniske tandteknikere

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Klinisk tandtekniker <****> har overtrådt tandteknikerlovens § 6, fordi han ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med behandlingen af <****> i perioden fra den 21. juni til den 8. december 1999.

Klinisk tandtekniker <****> har overtrådt tandteknikerlovens § 9, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 548 af 10. november 1981, fordi han ikke i tilstrækkeligt omfang har ført journal over behandlingen af <****> den 21. juni 1999.

Den 21. juni 1999 henvendte sig til klinisk tandtekniker for at få lavet en delprotese til overkæben. Det blev aftalt, at klinisk tandtekniker skulle genbruge metalskelettet fra den nuværende protese, og at der senere i samarbejde med s tandlæge skulle sættes to bøjler på protesen svarende til fortænderne 1+1. Desuden skulle der laves ny bund i delprotesen til underkæben.

Samme dag blev der taget aftryk, og tandopstillingen af protesetænderne blev prøvet og godkendt af . Den 24. juni 1999 blev proteserne indsat.

Den 3. september 1999 klagede over, at overprotesen var løs, og klinisk tandtekniker bad hende henvende sig til egen tandlæge vedrørende bøjler på 1+1.

Den 8. december 1999 var stadig utilfreds med overprotesen. Hun ønskede ikke bøjler på protesen, da hun nu var ved at få lavet en ny protese hos egen tandlæge.

Der er klaget over, at den gamle overprotese er genanvendt til den nye overprotese, at fortænderne på protesen er for lange, at en hjørnetand stritter, og at protesen ikke kan sidde fast.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at overprotesen ifølge syn og skøn den 2. februar 2000 havde dårlig sugeevne (retention), vippede på underlaget (dårlig stabilitet), og at protesetænderne 3, 2 + 2, 3 var for korte og + 2, 3 stod for langt fremme. Desuden var protesen forkert konstrueret, idet der manglede støtter og bøjler på de naturlige tænder 1 + 1.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at det af journalmaterialet fremgår, at godkendte opstillingen af protesetænderne, inden overprotesen blev lavet lavet færdig. Desuden var det en aftale mellem klinisk tandtekniker og , at metalskelettet fra den nuværende protese skulle genbruges til den nye protese.

Efter nævnets opfattelse var det de manglede bøjler og støtter på 1 + 1, der var skyld i, at protesen manglede retention og stabilitet.

Nævnet finder derfor anledning til kritik af klinisk tandtekniker s behandling af , for så vidt angår overprotesen.

På det foreliggende grundlag finder nævnet derfor, at klinisk tandtekniker udviste manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af i perioden fra den 21. juni 1999 til den 8. december 1999.

Nævnet har bemærket, at ifølge klinisk tandtekniker journalmaterialet aftalte med , at der senere i samarbejde med hendes tandlæge skulle sættes bøjler på protesen. Der er imidlertid ikke i journalmaterialet dokumentation for, at der forelå en aftale med tandlægen.

Nævnet kan oplyse, at en klinisk tandtekniker ifølge Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 391 af 29. august 1979 om begrænsning af klinisk tandteknikeres virksomhedsområde, § 1, stk. 1, forinden behandling med aftagelige proteser på patienter, som har bevaret et antal naturlige tænder, skal henvise patienten til undersøgelse og behandling af tænder, mund og kæber hos en tandlæge. I henhold til bekendtgørelsens stk. 3 må en klinisk tandtekniker uden henvisning til tandlæge forny tandprotesen til ovennnævnte patienter, når de pågældende patienter inden for de senesete seks måneder har været undersøgt af en tandlæge, og når fornyelsen foretages i overensstemmelse med en tidligere lagt behandlingsplan.

Med hensyn til klinisk tandtekniker s journalføring af behandlingen har nævnet lagt vægt på, at den optagne anamnese inden behandlingen var mangelfuld, hvoraf det fremgår, hvorfor ønskede en ny protese.

På det foreliggende grundlag finder nævnet derfor anledning til kritik af klinisk tandtekniker s journalføring af behandlingen af den 21. juni 1999.