Klage over undersøgelse og behandling af diskusprolaps

Administrerende overlæge <***> har ikke overtrådt lægeloven i forbindelse med behandlingen af <***> den 2. november 1998 på rygambulatoriet, <***>.Overfysioterapeut <***> har ikke overtrådt lov om terapiassistenter ved sin behandling af <***> den 2. november 1998 på rygambulatoriet, <***>.

Sagsnummer:

0016606

Offentliggørelsesdato:

19. april 2000

Faggruppe:

Læger, Fysioterapeuter

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Administrerende overlæge <***> har ikke overtrådt lægeloven i forbindelse med behandlingen af <***> den 2. november 1998 på rygambulatoriet, <***>.

Overfysioterapeut <***> har ikke overtrådt lov om terapiassistenter ved sin behandling af <***> den 2. november 1998 på rygambulatoriet, <***>.

Administrerende overlæge <***> har ikke overtrådt lægeloven i forbindelse med behandlingen af <***> den 2. november 1998 på rygambulatoriet, <***>.

Overfysioterapeut <***> har ikke overtrådt lov om terapiassistenter ved sin behandling af <***> den 2. november 1998 på rygambulatoriet, <***>.


Den 9. oktober 1998 fik <***>, efter at have forløftet sig på arbejdet, tiltagende ondt i venstre side af ryggen med gradvis tiltagende føleforstyrrelser i venstre ben. Han blev derfor den 19. oktober 1998 af en praktiserende læge henvist til rygambulatoriet, <***>.

Den 2. november 1998 blev <***> undersøgt af overfysioterapeut <***>, som udfra sygehistorien og den efterfølgende undersøgelse vurderede, at <***> formentlig havde haft en lille diskusprolaps i forbindelse med løfteskaden den 9. oktober 1998. Efter at tilfældet var konfereret med administrerende overlæge <***> blev det besluttet, at <***> skulle instrueres i øvelser og indgå i et intensivt 4 ugers træningsprogram.

Efter de 2 første træningsbehandlinger var der fortsat en del smerter, og det blev besluttet, at de aktive udspændingsøvelser skulle standses og erstattes med liggende udspændingsøvelser efterfulgt af holdtræning fra den 23. november 1998.

Ved den afsluttende kontrol den 10. december 1998 var der fortsat smerter og overfysioterapeut <***> vurderede, at der stadigvæk var irritation af nerveroden. Der blev anbefalet fortsat hjemmeøvelser samt kontrol hos den praktiserende læge.

Der er klaget over administrerende overlæge <***> og overfysioterapeut <***>, idet <***> ikke blev undersøgt af en læge på rygambulatoriet, og idet overfysioterapeut <***> ikke undersøgte <***> tilstrækkeligt og derved overså en diskusprolaps.

For så vidt angår adm. overlæge <***>, finder Patientklagenævnet, at han ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin tilrettelæggelse af proceduren på <***>.

Nævnet har lagt vægt på, at det af adm. overlæge <***>s og overfysioterapeut <***>s udtalelser af 10. november 1999 fremgår, at arbejdet på rygambulatoriet er organiseret således, at sygehistorie og undersøgelse foretages af en læge, kiropraktor eller fysioterapeut på ambulatoriet. Såfremt undersøgelsen ikke foretages af en læge, konfereres den efterfølgende behandlingsplan med en sådan.

Videre har nævnet lagt vægt på, at overfysioterapeut <***> efter undersøgelsen den 2. november 1998 konfererede patienten med overlæge <***>.

Nævnet finder, at der ikke findes grundlag for kritik af administrerende. overlæge <***>, da proceduren på rygambulatoriet er i overensstemmelse med almindelig faglig standard på området.

Videre finder nævnet ikke anledning til at kritisere, at undersøgelsen blev foretaget af en fysioterapeut, da undersøgelsen blev foretaget udfra et standardiseret spørgeskema, og at behandlingsplanen lægges i samråd med en læge.

Med hensyn til overfysioterapeut <***>, finder nævnet, at hun ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af <***>.

Nævnet har lagt vægt på, at overfysioterapeut <***> ved undersøgelsen den 2. november 1998 fandt, at der var smerter i venstre balle og på bagsiden af underbenet (crus), samt føleforstyrrelser (paræstesier) i venstre fod. Endvidere var der manglende følesans svarende til hudområdet ved lænden (sensibilitetsudfald svarende til S 1 dermatomet). Der var ingen lammelser, normale reflekser. Ved strakt benløftningstest var der smerteudstråling til venstre hæl ved 80 grader. Ved højre strakt benløftningstest var der smerter i ryg ved 75 grader. Der var endvidere let muskelsvind af venstre forreste lårmuskel (quadriceps) og dårlig balance på venstre ben.

Nævnet finder ikke, at overfysioterapeut <***>s undersøgelse af <***> den 2. november 1998 var utilstrækkelig. Undersøgelsen var omfangsrig og relevant set i forhold til de oplyste symptomer, både som de fremgik af henvisningssedlen og af det til <***> udleverede spørgeskema. Overfysioterapeuten stillede diagnosen følger efter diskusprolaps, hvilket efter nævnets opfattelse er i overensstemmelse med sygdomsfundet.

Nævnet har bemærket, at diagnosen senere blev bekræftet på neurokirurgisk afdeling, <***>.

Nævnet kan oplyse, at den behandling, som blev givet på rygambulatoriet er i overensstemmelse med sædvanlig praksis på området. Det er således normalt først at operere, såfremt aflastning og øvelsesbehandling har vist sig utilstrækkelig.