Klage over huldannelse i livmodervæggen efter oplægning af spiral

Praktiserende læge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 1. marts 1999 i sin klinik.

Sagsnummer:

0016816

Offentliggørelsesdato:

19. april 2000

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 1. marts 1999 i sin klinik.

 

Den 1. marts 1999 fik <***> oplagt en spiral af praktiserende læge <***>. Det fremgår af læge <***>s udtalelse, at hun oplagde en spiral af typen Nova-T 380.

Den 9. marts 1999 blev <***> i anden anledning set i konsultationen. Den 15. marts 1999 så læge <***> <***> på ny i sin konsultation, idet <***> havde en kraftig menstruation. Ved sin undersøgelse af <***> fandt læge <***>, at spiralsnoren var på plads i livmoderhalsåbningen. Den 29. april 1999 henvendte <***> sig atter hos lægen, idet hun havde smerter i maven samt smerter ved samleje. Læge <***> udførte en gynækologisk undersøgelse, hvor livmoderen blev fundet, og spiralsnoren kunne ses som tidligere. Læge <***> dyrkede endvidere for klamydia. Den 31. maj 1999 blev <***> atter set af læge <***>, idet hun havde mavesmerter. Ved en konsultation hos læge <***> den 16. juni 1999 oplyste <***>, at hun fortsat havde mavesmerter.

Den 28. juni 1999 forsøgte læge <***> at fjerne spiralen, da <***> ikke længere ønskede at beholde den. Læge <***> havde svært ved at få spiralen fjernet, hvorfor hun henviste <***> til en gynækolog med henblik på at få fjernet spiralen dér den 30. juni 1999. Gynækologen kunne dog heller ikke få fjernet spiralen, og ved en ultralydscanning via skeden og maven fandt han, at spiralen lå uden for livmoderen i fossa Douglassi (det indvendige område mellem livmoderen og endetarmen).

<***> blev derfor henvist til <***>, hvor man den 28. juli 1999 forgæves forsøgte at fjerne spiralen laparoskopisk (kikkertoperation). På grund af spiralens placering på bagsiden af livmoderen lige over den cervico-corporale overgang (overgangen mellem livmoderhalsen og –kroppen) besluttede lægerne at foretage en åben operation, hvor spiralen kunne fjernes uden at gennemskære livmoderhalsvæggen.

Der er klaget over, at praktiserende læge <***> oplagde spiralen forkert, idet det efter ca. et halvt år blev konstateret, at den havde perforeret livmoderen.

Nævnet finder, at læge <***> ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved oplægningen af spiralen på <***> den 1. marts 1999.

Nævnet kan oplyse, at det er en kendt og mulig komplikation i forbindelse med spiraloplægning, at spiralen kan perforere livmodervæggen og blive placeret enten i denne eller i bughulen. Da livmodervæggen kan være ganske blød, kan en sådan fejlplacering ske, uden at der foreligger specielt alarmerende symptomer. Hvis oplægningsproceduren følger sædvanlig praksis, er risikoen for en perforationskomplikation meget lille, men ikke udelukket.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at læge <***> har oplyst, at hun forinden spiralens oplægning ved en vaginaleksploration orienterede sig om livmoderens placering for at se, om denne var forover- eller bagoverbøjet. Læge <***> vaskede herefter livmoderhalsåbningen med klorhexidinsæbe.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at læge <***> i sin udtalelse videre har oplyst, at hun påmonterede en klotang midt på livmoderhalsen for at udrette livmoderhalskanalen og fastholde livmoderhalsåbningen. Hun indførte herefter en sonde for at passere og udvide livmoderhalskanalen og finde længden af livmoderhulen. Sonden blev derefter taget ud, og spiralen blev ført op i livmoderhulen i sit indføringshylster. Da spiralen var indført, blev indføringshylsteret trukket ud. Spiralsnorene blev klippet til, og sluttelig udførte læge <***> en vaginaleksploration for at orientere sig om, hvorvidt livmoderen føltes normal, og om hvorvidt spiralsnorene lå korrekt.

Nævnet finder på denne baggrund, at læge <***> oplagde spiralen i overensstemmelse med normen for sædvanlig anerkendt faglig standard, og af perforationen af livmodervæggen derfor må anses for at have været et hændeligt uheld.