Diagnose på baggrund af klinisk undersøgelse

Vagtlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 21. august 1999 i forbindelse med sygebesøg i hjemmet.Vagtlæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 21. august 1999 i forbindelse med telefonisk henvendelse.

Sagsnummer:

0016907

Offentliggørelsesdato:

1. december 2000

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Vagtlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 21. august 1999 i forbindelse med sygebesøg i hjemmet.

Vagtlæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 21. august 1999 i forbindelse med telefonisk henvendelse.

31-årige <***> fik den 20. august 1999 pludseligt smerter i brystet.

Den 21. august kl. 2.00 ringede <***> til lægevagten og oplyste læge <***> om, at hendes søn pludseligt havde fået smerter i brystet. Herefter talte læge <***> med <***>, som fortalte, at smerterne var sviende og brændende og sad i toppen af maven (epigastriet). Da læge <***> havde indtryk af, at der tidligere havde været tilfælde af mavesyreproblemer og tolkede de aktuelle symptomer som værende af samme karakter, foreslog læge <***>, at <***> skulle tage Alkasid (middel mod mavesyre), afvente effekten heraf og ringe tilbage, hvis der ikke var bedring. <***> fremsatte ønske om, at <***> skulle undersøges i lægevagtens konsultation i <***>, men dette var ifølge læge <***> umuligt, da konsultationen her ikke var åben om natten.

Da <***>s smerter tog til, ringede <***> på ny til lægevagten kl. 2.30 og talte med læge <***>. Denne ordinerede sygebesøg, som blev aflagt af læge <***>, som kom tilstede ca. kl. 04.00.

Ifølge læge <***>s journalnotat og udtalelse til sagen, blev han oplyst om, at <***> havde haft sur mave i den sidste uges tid, og at smerterne var tiltaget omkring midnat, ligesom der var kommet trykken i brystet med smerter ud i armene. Alkasid havde ikke hjulpet på smerterne. Der havde ikke tidligere været symptomer fra hjertet. Ved læge <***>s undersøgelse konstaterede han, at <***> var meget nervøs, blodtrykket var 155/110 med regelmæssig puls svingende mellem 84 og 114. Ved sin undersøgelse af ryggen fik læge <***> mistanke om facetledssyndrom (smertefuld tilstand på grund af, at forskydning af de små ægte led i rygsøjlen). Han foretog derfor manipulation, hvilket efter det oplyste umiddelbart hjalp på smerterne. Da læge <***> ikke mente, at <***> kunne have blodprop i hjertet (akut myocardieinfarkt), indlagde han ikke <***>.

Kl. ca. 9.00 ringede <***> til lægevagten på ny og talte med læge <***>, som ordinerede nyt sygebesøg, som blev aflagt kl. 10.30. Den pågældende læge <***> indlagde <***> akut på medicinsk afdeling, <***>. Ved ankomsten hertil var <***> smertepåvirket og svedende, EKG-undersøgelsen viste tegn på akut myocardieinfarkt.

Der er klaget over, at læge <***> om morgenen den 21. august 1999 ikke foranledigede <***> akut indlagt, samt at læge <***> ved sin undersøgelse af <***> i forbindelse med lægebesøg den 21. august 1999 ikke mistænkte akut blodprop i hjertet

Patientklagenævnet finder, at læge <***> ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed efter lægeloven ved sin behandling af <***> om morgenen den 21. august 1999.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at læge <***> dels fik oplysninger om smerter i brystet, dels om smerter i det øverste af maven, og at lægen på baggrund af oplysninger om tidligere tilfælde med mavesyreproblemer opfattede smerterne som en følge af mavekatar (gastritis).

Nævnet finder herefter, at læge <***> ikke har overtrådt lægeloven ved ikke at indlægge <***> akut på mistanke om akut hjertelidelse. Under hensyn til karakteren af <***>s smerter, finder nævnet imidlertid, at det have været hensigtsmæssigt, om læge <***> allerede ved det første opkald kl. 2.00 havde foranstaltet lægebesøg.

Patientklagenævnet finder, at læge <***> ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af <***> den 21. august 1999.

Nævnet har lagt vægt på, at læge <***> ved sit sygebesøg fandt <***> gående rundt i stuen og meget nervøs. Ifølge læge <***> fik han oplyst, at der havde været sur mave i nogle dage, men at smerterne var forværret indenfor de seneste par timer.

Nævnet har ved sin afgørelse taget i betragtning, at læge <***> foretog en grundig og korrekt klinisk undersøgelse af <***>, som kunne tyde på en akut ryglidelse.

Under hensyntagen til karakteren af <***>s pludseligt opståede smerter, rysten og nervøsitet/ angst, hurtig puls samt forhøjet blodtryk, finder nævnet imidlertid, at der forelå så karakteristiske symptomer for en blodprop i hjertet, at læge <***> burde have foranlediget indlæggelse med henblik på at få foretaget en yderligere vurdering af, om der forelå en blodprop.