Klage over perforation af livmoderhalsen i forbindelse med abortindgreb

Reservelæge <***> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <***> i forbindelse med et abortindgreb den 21. juli 1999 på gynækologisk afdeling, <***>.

Sagsnummer:

0016910

Offentliggørelsesdato:

19. maj 2000

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Reservelæge <***> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <***> i forbindelse med et abortindgreb den 21. juli 1999 på gynækologisk afdeling, <***>.

<***> var af egen læge henvist til gynækologisk / obstetrisk afdeling, <***>, med henblik på provokeret abort. Indgrebet blev foretaget den 21. juli 1999, hvorunder der skete en perforation af livmoderen.

Reservelæge <***>, som foretog abortindgrebet, oplyser, at hun forinden havde gennemlæst relevante afsnit af journalen, hvoraf det fremgik, at <***> var 3. gangs gravid i 10. uge, samt at livmoderen var bagoverbøjet og forstørret svarende til 8.-9. uge graviditetsuge.

Under selve indgrebet konstaterede reservelæge <***>, at <***>s livmoder var forstørret til ca. 10. - 11. graviditetsuge og bagoverbøjet.

Ifølge operationsbeskrivelsen foretog reservelæge <***> abortindgrebet ved at forreste del af livmodermunden blev trukket godt ned ved hjælp af klotang, hvorefter livmoderhalskanalen blev udvidet med tiltagende størrelse af Hegar-stave til nr. 11½. Herefter blev der indført sug nr. 11 med den konkave bue nedad på grund af den bagoverbøjede livmoder. I forbindelse med denne procedure, hvorunder reservelæge <***> kunne mærke bunden af livmoderhulen, fornemmede hun, at suget pludseligt gik for langt ind i højre side af livmoderen og mistænkte derfor en perforation. Suget blev straks afbrudt, og med sonde blev det bekræftet, at livmoderen var perforeret i højre side formentlig opad fortil.


Reservelæge <***> tilkaldte straks afdelingslægen, som ved hjælp af kikkertundersøgelse konstaterede et 1 cm langt hul med let frisk blødning i højre side af livmoderen tæt på afgangen af højre æggeleder. Da det ikke var muligt under kikkertundersøgelsen med sikkerhed at se, om perforationen af livmoderen havde medført en påvirkning af tyk-og tyndtarmsslynger, blev der foretaget et operativt indgreb via et bikinisnit. Hullet i livmoderen blev oversyet, blødningen ophørte, og tarmene viste sig at være uskadte.

Straks efter operationen blev <***>s ægtefælle af reservelæge <***> informeret om det passerede, og den følgende dag orienterede reservelæge <***> både <***> og hendes ægtefælle om indgrebet og dets følger. Samme information blev givet af udskrivende læge den 24. juli 1999.

Der er klaget over, at der i forbindelse med abortindgrebet skete en perforation af livmoderhalsen.

Patientklagenævnet finder, at reservelæge <***> ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved gennemførelsen af abortindgrebet den 21. juli 1999.

Nævnet har lagt vægt på, at reservelæge <***> udfra operationsbeskrivelsen gennemførte abortindgrebet i overensstemmelse med sædvanlig praksis, efter at hun forinden havde gennemgået relevante afsnit af journalen og således var bekendt med de særlige forhold i forbindelse med, at <***> havde en bagoverbøjet livmoder.

Ligeledes har nævnet lagt vægt på, at reservelæge <***> under indgrebet på mistanke om perforation af livmoderen straks tilkaldte afdelingslægen med henblik på stillingtagen til det videre forløb.

Patientklagenævnet kan oplyse, at der i <***>s tilfælde var tale om en perforation af livmoderhulen svarende til den øverste del af livmodermusklen, og ikke en perforation af livmoderhalsen, hvilket kan være en risiko ved stærkt bagoverbøjet livmoder.

Perforation af livmoderhulen i forbindelse med udskrabning af livmoderen er en kendt, men sjælden komplikation, som Patientklagenævnet i <***>s tilfælde udfra operationsbeskrivelsen finder, må betegnes som hændelig og ikke som et udtryk for manglende omhu fra reservelæge <***>s side.