Klage over vagtlæges behandling af mavesmerter hos en patient med sukkersyge

Vagtlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 27. december 1997 ved sygebesøg.

Sagsnummer:

0017006

Offentliggørelsesdato:

19. maj 2000

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Vagtlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 27. december 1997 ved sygebesøg.

 

<***> henvendte sig til vagtlæge <***> den 27. december 1997 kl.00.05, idet han gennem cirka 1 døgn havde haft kvalme, enkelte opkastninger samt mavesmerter, som var periodevise, diffuse og kolikagtige. I forbindelse med vagtlægebesøget var mavesmerterne i aftagende.

Vagtlægen har oplyst, at <***> havde følt sig periodevis febril, og at han i løbet af dagen havde målt temperaturen flere gange til 37,8-38,0. <***> oplyste endvidere, at han havde insulinkrævende sukkersyge og var på 4 x insulinindsprøjtninger dagligt med både hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. På grund af kvalmen havde <***> kun spist beskedent i dagens løb.

Vagtlæge <***> har oplyst, at han ved undersøgelsen fandt <***> lidt akut påvirket, men vågen og med normale farver, normal hudtemperatur og ingen tegn på dehydrering eller acetonelugt fra munden, normalt blodtryk og puls. Vagtlæge <***> lyttede på lungerne og fandt normale forhold, og ved gennemføling af maven fandtes maven overalt blød med let ømhed, værst omkring navlen. Tarmlydene fandtes normale.

Vagtlæge <***> vurderede på baggrund af sygehistorie og objektive fund, at <***>s tilstand var forenelig med akut mave- tarminfektion antagelig som følge af virus, og han behandlede <***> med en indsprøjtning med det kvalmestillende præparat Primperan. Vagtlæge <***> udleverede endvidere 2 stærke smertestillende tabletter, Mandolgin a 50 mg (centralt virkende, morfinlignende præparat) for det tilfælde, at mavesmerterne blev forværret.

<***> blev 28. december 1997 indlagt akut på <***> under diagnosen syreforgiftning i forbindelse med sukkersyge (diabetisk ketoacidose), idet moderen havde fundet ham bevidstløs i lejligheden.

Der er klaget over, at vagtlægen gav <***> en sprøjte og to piller på trods af, at han er diabetiker, og at han var alene til stede.

Patientklagenævnet finder, at vagtlæge<***> burde have undersøgt en urinprøve og sikret sig <***>s aktuelle status vedrørende regulering af sukkersygen. Nævnet finder videre, at grundlaget for at råde <***> til at fortsætte med uændret insulindosis var utilstrækkeligt.

Nævnet kan oplyse, at behandling af sukkersyge hviler på 3 grundpiller; insulin, motion og diæt. Ved en optimal sammensætning er blodsukkeret normalt og den syge helt rask. Ved infektion med feber indtræder der en tilstand af insulinresistens, hvilket betyder, at der skal tilføres mere insulin for at få samme effekt. Grundregelen er, at for hver grad temperaturen er over 37.5, skal insulindosis øges med 25%, også i en situation, hvor den syge ikke indtager en sædvanlig diæt.

Nævnet kan videre oplyse, at syreforgiftning i forbindelse med sukkersyge (diabetisk ketoacidose) er en livstruende tilstand, som kan optræde hos patienter med insulinbehandlet sukkersyge, ved ophør af insulinbehandling eller i tilslutning til en infektion eller anden sygdom, som ikke er blevet tilgodeset.

Tilstanden kan konstateres ved en simpel stixundersøgelse af en urinprøve, som er udstyr, der hører hjemme i enhver lægetaske.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at vagtlæge <***> fik oplyst, at der havde været kvalme, opkastninger, mavesmerter og feber. Han foretog en undersøgelse, som viste <***> let akut påvirket, øm ved gennemføling af maven, og tilsyneladende uden øvrige tegn på syreforgiftning ved sukkersyge. Vagtlægen vurderede på den baggrund, at det drejede sig om mave- tarminfektion. Han gav en injektion med Primperan og udleverede to smertestillende tabletter Mandolgin. Han gav endvidere besked om fornyet henvendelse til lægevagten ved forværring af tilstanden og tilbød, at <***> kunne møde den efterfølgende morgen i vagtlægekonsultationen til blodsukkermåling.

Nævnet har videre lagt vægt på, at vagtlæge <***> fik oplyst, at <***> havde sukkersyge, men at han ikke undersøgte urin f.eks. med en såkaldt multistix, der på et minut kan gives svar på en urinprøve, hvad angår indhold af sukker og syre. Det fremgår videre af vagtlægenotatet, at han rådede <***> til at fortsætte med vanlig insulindosis.

Patientklagenævnet finder således, at vagtlæge <***> burde have sikret sig et overblik over <***>s sukkersyge ved at have foranlediget måling af blod- eller urinsukker/keton som baggrund for sin vurdering af tilstanden.

Patientklagenævnet finder endvidere, at vagtlæge <***> ikke burde have udleveret stærke smertestillende tabletter til <***> til brug ved forværring af mavesmerterne.

Nævnet kan oplyse, at det som udgangspunkt ikke er i overensstemmelse med god lægelig praksis at give smertestillende medicin ved mavesmerter i vagtlægesammenhæng, da man derved netop kan sløre en forværring af tilstanden, som kan kræve behandling.

Nævnet har herved lagt vægt på, at <***>s symptomer var ukarakteristiske og ikke pegede entydigt på en mave-tarminfektion.

Nævnet finder således, at vagtlæge <***> burde have undladt at udlevere Mandolgin, der er et centralt virkende morfinpræparat.