Klage over manglende diagnostik af drejning af testikel

Vagtlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> i forbindelse med undersøgelsen i vagtlægekonsultationen den 15. oktober 1999 på <***>.

Sagsnummer:

0017008

Offentliggørelsesdato:

19. maj 2000

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Vagtlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> i forbindelse med undersøgelsen i vagtlægekonsultationen den 15. oktober 1999 på <***>.

 

<***> klagede den 15. oktober 1999 om aftenen over utilpashed med kraftig ømhed i testiklerne, og hans forældre kontaktede derfor lægevagten på <***>.

<***> blev visiteret til vagtlægekonsultationen på <***>, hvor han blev undersøgt kl. 19.41 af vagtlæge <***> .

Ved undersøgelsen, som blev foretaget, mens <***> lå ned, fandtes en blød hævelse i toppen af pungens højre side cirka 3 cm i diameter og fri af stenen. Huden havde normal farve og temperatur. Hævelsen lå højt i pungen, og brokporten blev vurderet til at være vid. Testikler og bitestikler blev vurderet som normale på begge sider.

Vagtlæge <***> konkluderede udfra undersøgelsesresultaterne, at der var tale om et højresidigt pungbrok og opfordrede <***> til at tale med egen læge om operation samtidig med, at hun orienterede ham om symptomerne på evt. vridning af karrene til testiklen.

I sin udtalelse til sagen oplyser vagtlæge <***>, at rådgivningen vedrørende vridning af karrene til testiklen bestod i en orientering om, at såfremt der kom smerter, hævelse, varme, rødme og eventuel opkastning, skulle <***> søge læge.

<***> henvendte sig på ny i lægevagtkonsultationen på <***> den 17. oktober 1999, hvor han efter undersøgelse blev henvist til kirurgisk afdeling, på mistanke om indeklemt brok. <***> blev samme dag kl. 15.20 opereret, hvorved det blev konstateret, at der var tale om omdrejning af karrene til højre testikel. Under operationen blev det vurderet, at testiklen var drejet sig om sin akse tre gange, og at den ikke var at redde. <***> måtte derfor have højre testikel bortopereret.

Der er klaget over vagtlægens behandling af <***> ved undersøgelsen den 15. oktober 1999 i vagtlægekonsultationen på <***>.

Patientklagenævnet finder, at vagtlæge <***> har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af <***> i forbindelse undersøgelsen af ham på grund af utilpashed med pludseligt opståede forværrede smerter i højre side af pungen, som var hævet.

Nævnet har lagt vægt på, det ved pludseligt opståede smerter i pungen hos en teenager altid bør overvejes, om der er tale om drejning af testiklen med afklemning af blodforsyningen til følge. Alternativt kan et indeklemt lyskebrok overvejes, men i begge tilfælde kræves akut operation, da vævet som udgangspunkt kun vil være levedygtigt i op til 6 timer efter afklemning af blodforsyningen.

Patientklagenævnet finder således, at vagtlæge <***> , udfra de beskrevne undersøgelsesfund, smerterne på undersøgelsestidspunktet og disses pludselige opståen og forværring, burde have overvejet, at der var tale om en akut behandlingskrævende lidelse og derfor straks have henvist til <***> til yderligere vurdering.