Klage over manglende information i forbindelse med indsættelse af kunstig linse i øjet

Overlæge har overtrådt lægelovens § 6, jf. lov om patienters retsstilling §7, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information af i forbindelse med behandlingen den 7. oktober 1996 på .Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 7. oktober 1996 på .

Sagsnummer:

0017010

Offentliggørelsesdato:

20. december 2003

Juridisk tema:

Information og samtykke, Journalføring

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <****> har overtrådt lægelovens § 6, jf. lov om patienters retsstilling §7, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information af <****> i forbindelse med behandlingen den 7. oktober 1996 på <****>.

 Overlæge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> den 7. oktober 1996 på <****>.

På grund af tiltagende synssvækkelse blev den 29. maj 1995 undersøgt på s øjenklinik, hvor man fandt arvæv i glaslegemet (corpus vitrium) på begge øjne samt arvæv i synscentrene. Der blev derfor aftalt operation.

blev indlagt den 23. januar 1996 på øjenklinikken, , hvor han den 25. januar 1996 blev opereret på højre øje med fjernelse af glaslegemet og fjernelse af arvævsmembran i højre øjes synscenter. Operationen kompliceredes med lokaliseret nethindeløsning, som blev opereret for den 29. januar 1996.

blev udskrevet den 31. januar 1996, men blev på ny undersøgt den 2. februar 1996 på mistanke om infektion, og der blev iværksat kloramfenikolbehandling.

blev genindlagt den 29. februar 1996, idet der på ny var konstateret nethindeløsning, og han blev den 1. marts 1996 opereret herfor med anvendelse af silikoneolie til tamponade på nethinden.

Efterfølgende kom der tiltagende opløsning af silikoneolien, og blev 4. oktober 1996 indlagt til fjernelse af olien. Dette blev udført den 7. oktober 1996. I forbindelse med operationen blev der indlagt kunstig linse i øjet (heparincoated 20 dioptri IOL). Øjets senehinde og slimhinde blev opklippet, og snittene blev syet sammen med tråde (dexon 7-0).

blev udskrevet den 9. oktober 1996 og fik, ifølge udtalelse fra overlæge , på dette tidspunkt information om operationen, herunder at en kunstig linse var velplaceret. Informationen er ikke journalført. I følge har han ikke fået denne information.

blev herefter fulgt ambulant, og i følge var der vedvarende problemer med pusdannelse.

I følge journalnotaterne i forbindelse med de efterfølgende kontroller og overlæge s udtalelse blev der ikke oplyst om gener, og der blev ikke konstateret forandringer i øjet tydende på ubehag, herunder har overlæge ikke registreret lommedannelse i slimhinden. Trådene blev ikke fjernet.

Ved den afsluttende kontrol den 31. januar 1997 fandtes let forhøjet øjentryk, og blev sat i behandling herfor. Med hensyn til nethinden var forholdene tilfredsstillende, og der blev aftalt videre kontrol hos egen øjenlæge.

konsulterede herefter øjenlæge . Ved konsultationerne den 24. februar 1997, 9. juni 1997 og 15. december 1997 var der ingen gener. Den 22. juni 1998 blev sat i behandling for øjenbetændelse i 10 dage, og ved den næste konsultation den 14. december 1998 var der ingen tegn på øjenbetændelse. Den 14. juni 1999 klagede over svækket syn, og den 13. august 1999 var der tegn på øjenbetændelse. Han blev henvist til øjenklinikken på grund af grå stær på venstre øje.

blev undersøgt på den 18. august 1999, hvor han blev opereret på venstre øje for grå stær. Den 9. september 1999 blev han opereret på højre øje, hvor der blev foretaget en korrigerende operation af øjenslimhinden, idet der var en lille lomme ved kanten af hornhinden. Endvidere blev der fjernet nogle tråde, som generede, idet en enkelt var knækket og en anden sad lidt løsere. fik herunder at vide, at der tidligere var indsat kunstig linse i højre øje.

Der er klaget over overlæge s udførelse af operationen den 7. oktober 1996, idet der blev lavet en lomme i øjet, og at han ikke efterfølgende sørgede for, at alle trådene blev fjernet.


Der er endvidere klaget over, at overlæge ikke informerede om, at der blev indsat kunstig linse i højre øje.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for kritik af den operation, som overlæge udførte den 7. oktober 1996.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at det ikke er sædvanlig praksis at fjerne nylontrådene efter denne type operation, med mindre de giver anledning til umiddelbare gener. Nævnet har herunder lagt vægt på, at der i forbindelse med efterkontrollen på øjenklinikken, , ikke blev konstateret gener, som burde have foranlediget trådfjernelse.

Patientklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at der i forbindelse med operationer i øjets bindehinde kan forekomme arvævsdannelse med efterfølgende uregelmæssigheder og følgetilstande, herunder lommer. Sådanne følgetilstande må derfor betragtes som hændelige komplikationer til gentagne operationer.

Ud fra de foreliggende oplysninger finder Patientklagenævnet ikke grundlag for at antage, at er blevet informeret om, at der blev isat kunstig linse ved operationen den 7. oktober 1996.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at der, bortset fra overlæge s udtalelse, hverken af journalen eller i sagens øvrige akter kan findes oplysninger om og i givet fald hvilken information overlæge gav efter operationen den 7. oktober 1996 vedrørende den indsatte linse.

Patientklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at var indlagt med henblik på silikoneoliefjernelse fra højre øje. Det fremgår ikke af journalen, at inden operationen blev informeret om, at man ved operationen ville isætte en kunstig linse.