Klage over manglende aktindsigt i journal

Patientklagenævnet finder, at er berettiget til at få oplysning om, der fandtes helbredsoplysninger om hende i patientjournaler hos speciallæge i fysiurgi i henhold til anmodning herom af 14. december 1999.

Sagsnummer:

0017120

Offentliggørelsesdato:

1. december 2001

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder, at <****> er berettiget til at få oplysning om, der fandtes helbredsoplysninger om hende i patientjournaler hos speciallæge i fysiurgi <****> i henhold til anmodning herom af 14. december 1999.

 

konsulterede den 14. december 1999 speciallæge i fysiurgi .

Ifølge anmodede hun ved en håndskreven seddel om aktindsigt, inden hun forlod praksis. Derudover har hun i brev af 14. december 1999 anmodet om aktindsigt.

Speciallæge har i sin udtalelse til sagen anført, at ved konsultationen den 14. december 1999 ikke var istand til at præcisere sine klager, og at han sluttelig måtte gøre hende opmærksom på, at han på det foreliggende grundlag var ude af stand til at tilbyde undersøgelse eller behandling, og at hun følgelig ikke ville blive krævet noget honorar. Han har desuden oplyst, at der ikke foreligger nogen journal hos ham. har siden kontaktet ham flere gange skriftligt, og der foreligger en del breve, men udover s data, foreligger der ikke noget skriftligt.

Der er klaget over, at ikke fik aktindsigt i sin journal, da hun anmodede derom ved en håndskreven seddel afleveret i konsultationen den 14. december 1999 og ved brev af samme dato.

Patientklagenævnet finder, at burde have givet oplysning om, at der ikke var helbredsoplysninger om hende i en patientjournal.

Nævnet har lagt vægt på, at s skriftlige henvendelser ikke blev besvaret.