Klage over overset revne i hofteprotese

Overlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 11. maj 1999 på røntgenafdelingen, <***>.

Sagsnummer:

0017202

Offentliggørelsesdato:

19. juli 2000

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 11. maj 1999 på røntgenafdelingen, <***>.

 

<***> fik den 11. maj 1999 foretaget en røntgenoptagelse af højre hofte på <***>, efter henvisning fra sin egen læge.

<***> led af ledegigt og havde derfor tidligere fået indsat et kunstigt hofteled på højre side. I de første måneder af 1999 havde hun haft tiltagende smerter og i den anledning haft adskillige kontakter til egen læge.

Overlæge <***> foretog en beskrivelse af røntgenbillederne, hvoraf det fremgik, at der ikke var tegn på løshed af den del af hofteprotesen, som sad fast i lårbenet. Ifølge overlæge <***>s udtalelse havde hun ikke tidligere billeder til sammenligning ved sin bedømmelse.

<***> fik i løbet af sommeren 1999 tiltagende problemer med hoften og blev derfor henvist til ortopædkirurgisk afdeling, <***>. Den 4. oktober 1999 blev hun undersøgt, og der blev desuden foretaget en ny røntgenoptagelse. Den undersøgende læge fandt på grundlag af røntgenbillederne fra maj 1999 og de nye røntgenbilleder samt <***>s symptomer, at der var mistanke om løshed af den del af protesen, som gik ned i lårbensskaftet.

Den 29. november 1999 blev <***> indlagt på <***> og fik den 30. november 1999 foretaget en udskiftning af hofteprotesen. Der blev ikke umiddelbart fundet nogen løshed af den del af protesen, som gik ned i lårbenet, men det blev under operationen konstateret, at den øverste del af cementen var knækket, og at ledskålskomponenten var rokkeløs.

Der er klaget over, at overlæge <***> ved røntgenundersøgelsen den 11. maj 1999 ikke opdagede, at der var en revne i cementen ved protesen i højre lårben, hvilket indebar, at protesen sad løs, og at <***> havde smerter i benet.

Patientklagenævnet finder, at overlæge <***> burde have bemærket, at der var knogleopklaring omkring ledskålen, og på den baggrund have rejst mistanke om løshed.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at røntgenbillederne viser begge hofter og bækkenet set forfra og en optagelse ligeledes forfra fokuseret på højre hofteled. Stillingen i proteserne er god på begge sider. Nævnet finder, at undersøgelsen er af tilstrækkelig kvalitet.

Nævnet har lagt vægt på, at røntgenbilledet af højre hofte om skålkomponenten viser en 3-4 mm bred opklaring mellem cement og knogle hele vejen rundt, som måtte rejse mistanke om løshed. Derimod er der ingen opklaringer omkring lårbenskomponenten af protesen, men der er begyndende knogleresorption ved den inderste knoglekrave, der støtter protesen. Endvidere ses nogle metaltråde omkring den store drejekno at være knækkede.

Nævnet finder herefter, at overlæge <***> ikke har levet op til almindelig anerkendt faglig standard i forbindelse med beskrivelsen af <***>s røntgenbilleder af højre hofteled den 11. maj 1999.