Klage over ukorrekt udført operation

1. reservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af på neurokirurgisk afdeling, , i perioden fra den 28. april til den 7. maj 1999.Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af på neurokirurgisk afdeling, , den 29. april 1999.De læger på neurokirurgisk afdeling, , der i øvrigt var involveret i behandlingen af i perioden fra den 28. april til den 7. maj 1999, har ikke overtrådt lægeloven.1. reservelæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af forud for operationerne på neurokirurgisk afdeling, , den 29. april og 7. maj 1999.

Sagsnummer:

0017206

Offentliggørelsesdato:

1. december 2004

Speciale:

Neurokirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

1. reservelæge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> på neurokirurgisk afdeling, <****>, i perioden fra den 28. april til den 7. maj 1999.

Overlæge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> på neurokirurgisk afdeling, <****>, den 29. april 1999.

De læger på neurokirurgisk afdeling, <****>, der i øvrigt var involveret i behandlingen af <****> i perioden fra den 28. april til den 7. maj 1999, har ikke overtrådt lægeloven.

1. reservelæge <****> har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af <****> forud for operationerne på neurokirurgisk afdeling, <****>, den 29. april og 7. maj 1999.

 

blev den 24. februar 1999 henvist til speciallæge i reumatologi og fysiurgi på grund af smerter i lænden med udstråling til venstre ben samt vandladningsgener. Efter undersøgelse henviste speciallægen den 4. marts 1999 til videre behandling på neurokirurgisk afdeling, , idet han havde mistanke om, at der var tryk på det nervebundt, der i rygmarvskanalen strækker sig fra rygmarven langs lændehvirvlerne ned i korsbenets kanal (cauda equina syndrom), og at dette var årsagen til s symptomer.

blev den 8. marts 1999 indlagt på neurokirurgisk afdeling, , hvor der samme dag blev foretaget en MR-scanning af lænderygsøjlen (columna lumbalis) som viste, at der var en diskusprolaps midtfor og til højre (paramedian) i niveau med 4. og 5. lumbalhvirvel. Idet der den efterfølgende dag var bedring af symptomerne, og fundet ved MR-scanningen ikke tilstrækkeligt kunne forklare s symptomer, blev der ordineret tilsyn ved speciallæge i reumatologi, som blev gennemført den 10. marts 1999. Der blev ved tilsynet ordineret sengeleje og rygøvelser. Ved udskrivelsen den 24. marts 1999 blev der aftalt opfølgning ved ambulant kontrol.

Ved en efterfølgende ambulant kontrol den 27. april 1999 på reumatologisk afdeling, , blev det vurderet, at s symptomer var forværrede, og hun blev derfor henvist til neurokirurgisk afdeling, , hvor hun blev indlagt den 28. april 1999 og opereret den 29. april 1999 af 1. reservelæge og overlæge . I løbet af den efterfølgende uge fik atter lændesmerter med udstråling og tillige kraftnedsættelse i foden, og hun blev, efter at der ved lumbal myelografi (røntgenkontrastundersøgelse af marvrummet) og CT-scanning var påvist en ny diskusprolaps, indstillet til fornyet operation. Denne blev foretaget af 1. reservelæge sammen med en overlæge den 7. maj 1999. Der var efterfølgende bedring af symptomerne, og blev udskrevet den 14. maj 1999. Ved ambulant kontrol den 23. juni 1999 på reumatologisk afdeling , , oplyste , at der var tilkommet smerter, og det blev ved undersøgelse konstateret, at der fortsat var lammelse af muskulaturen i højre ben.

Der er klaget over, at der ikke blev givet tilstrækkelig information om operationerne og udførelsen af disse, og at der blev opereret.

Der er endvidere klaget over, at operationerne ikke blev udført korrekt, idet der ikke efterfølgende var bedring af tilstanden. Klager har oplyst, at højre ben ikke har fungeret efter 1. operation.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at kritisere den information, modtog forud for operationerne på neurokirurgisk afdeling, , den 29. april og 7. maj 1999.

Nævnet har lagt vægt på, at det af udskrivningsbrevet den 20. maj 1999 og journalen den 29. april og 7. maj 1999 fremgår, at forud for operationerne blev informeret om grundlaget for og de mulige risici ved disse. Endvidere blev hun informeret om, hvilke forventninger der var til resultatet af operationerne.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at kritisere, at blev indstillet til de operationer, som blev gennemført på neurokirurgisk afdeling, , den 29. april og 7. maj 1999.

Nævnet har lagt vægt på, at det af journalen den 28. april 1999 fremgår, at havde vedvarende vandladningsproblemer og smerter.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at det af journalen den 6. maj 1999 fremgår, at havde lammelse i højre ben (dorsalfleksionsparese) og smerter, og at CT-scanning og myelografi viste diskusprolaps.

Patientklagenævnet finder på denne baggrund, at der var grundlag for at indstille til de operationer, som blev gennemført på neurokirurgisk afdeling, , den 29. april og 7. maj 1999.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at kritisere udførelsen af operationerne foretaget på neurokirurgisk afdeling, , den 29. april og 7. maj 1999.

Nævnet har lagt vægt på, at der ved operationen den 29. april 1999 blev foretaget en frilægning af området mellem 4. og 5. lændehvirvel, hvorefter der blev fjernet knoglemateriale på 4. lændehvirvel samt diskusvæv, og at der herefter var god plads til nerven (frit i rodkanalen og ind under roden).

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der ved operationen den 7. maj 1999 blev fjernet en blodansamling (hæmatom) ved nerveroden, og at der herefter blev fjernet en diskusprolaps, hvorefter der var god plads til nerven.

Patientklagenævnet finder, at operationerne foretaget på neurokirurgisk afdeling, , den 29. april og 7. maj 1999 blev udført i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.